Terug naar het overzicht

Tuchtrechtspraak rond syndici: zorg voor een gedegen beheer

woensdag 21 februari 2024

appartementen
©Shutterstock

Tuchtrechtspraak rond syndici: zorg voor een gedegen beheer

Het spreekt voor zich dat je als syndicus een correct financieel, technisch en administratief beheer moet voeren. Enkele tuchtbeslissingen van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer tonen aan dat dit niet altijd een realiteit is.

Zo werd recent een tuchtbeslissing geveld over een syndicus die op financieel vlak onzorgvuldig handelde. Hij had zonder toestemming van de Algemene Vergadering fondsen van de reserverekening naar de werkrekening overgeheveld. Volgens de syndicus was dit een tijdelijk gegeven en was dit nodig om betalingsverkeer mogelijk te houden. Hij haalde aan dat er geen vast werkingskapitaal was en dat de mede-eigenaars blijvend weigerden om een vast werkingskapitaal aan te maken of om het reservekapitaal om te zetten in vast werkingskapitaal.

De leden van de Uitvoerende Kamer (UK)

argumenteerden dat het reservekapitaal niet zonder toestemming van de mede-eigenaars kon worden overgeheveld, ook niet tijdelijk. Dit opgebouwde reservekapitaal komt de VME toe en blijft eigen aan de VME. Reservekapitaal is bestemd voor niet-periodieke uitgaven en mag niet vrij of sporadisch worden aangewend.

In de notulen van de Algemene Vergadering had de syndicus opgetekend dat “tijdelijke overdrachten naar het werkingskapitaal (zichtrekening) toegelaten zijn bij onvoldoende liquiditeiten op de zichtrekening”.

Niet alleen werd over dit punt niet gestemd, het gaat ook in tegen de wetgeving van dwingend recht. Een professionele syndicus kan zich niet veroorloven om dwingende wetgeving in een gedwongen mede-eigendom niet te kennen, zo oordeelde de UK. De beklaagde kreeg 1 week schorsing opgelegd met uitstel gedurende 5 jaar.

Een andere tuchtbeslissing betrof een syndicus die geen medewerking verleende aan de rekeningcommissaris bij de uitoefening van zijn controletaak. Nochtans was er in de mede-eigendom een totaalrenovatie van terrassen aan de gang, maar werd de rekeningcommissaris verhinderd om de betalingen van mede-eigenaars en de aanwending van de gelden te controleren. Daarnaast werden talloze mails van mede-eigenaars m.b.t. deze  renovatie onbeantwoord gelaten en werden ook de nodige gegevens van de syndicus niet in het gebouw gepubliceerd. De beklaagde heeft nooit inhoudelijk geantwoord naar de assessor van het BIV en verscheen bovendien niet ter zitting. Hij kreeg bij verstek 1 maand effectieve schorsing opgelegd.