Terug naar het overzicht

Tuchtrechtspraak: respecteer je vormingsplicht!

donderdag 4 april 2024

kloppen

Onze Nederlandstalige Uitvoerende Kamer stelt de laatste tijd regelmatig inbreuken vast die te maken hebben met het niet naleven van de vormingsplicht. Die verplichting staat opgenomen in artikel 37 van de Plichtenleer en bepaalt dat je 10 uur vorming dient te volgen per deelkolom per kalenderjaar. De vormingsplicht is essentieel om als professional een blijvend kwalitatieve dienstverlening aan je klanten te kunnen garanderen.

Recent werd er een beslissing uitgesproken tegen een vastgoedmakelaar die tijdens een steekproefgewijze controle van onze referendaris begin 2022 tegen de lamp liep. Er bleek dat hij in 2019 geen vormingsuren had gevolgd en in 2020 slechts 9 uren. In 2021 kon hij 23 uur vorming aantonen. De beklaagde was op beide deelkolommen ingeschreven. Na het controlebezoek werd door de rechtskundig assessor een regelingsvoorstel gedaan. Daarin moest de beklaagde 51 uren vorming kunnen aantonen tegen 31 december 2022. In januari 2023 vertrok er een schrijven van de assessor naar de vastgoedmakelaar met de melding dat hier niet aan was voldaan en dat hij de vormingsattesten binnen de twee weken diende over te maken.

De beklaagde schreef zijn vormingstekort toe aan problemen in zijn kantoor en aan ziekte. Hij vroeg uiteindelijk zijn weglating aan van de syndicuskolom maar de leden van de Uitvoerende Kamer haalden aan dat een weglating niet retroactief werkt.

Aangeklaagde kreeg de mogelijkheid om zijn situatie te regulariseren, maar slaagde daar niet in.

De leden benadrukten dat elke vastgoedmakelaar zijn vormingsplicht serieus dient te nemen. De beklaagde kreeg 1 maand schorsing opgelegd met uitstel gedurende 3 jaar. Aan het uitstel werd de voorwaarde verbonden tot het volgen van opleidingen ten belope van 47 uur (incl. webinars) bovenop de verplichte vormingsuren waarvan het bewijs tegen 30 juni 2024 door de beklaagde moet worden geleverd.

We herinneren je er graag aan dat iedere vastgoedmakelaar recht heeft op 5 gratis vormingen doorheen het ganse jaar. Je kan terecht in ons vormingsaanbod voor opleidingen die we zelf organiseren of die door externe vormingsverstrekkers, die door het BIV erkend zijn, worden aangeboden. Volgde je opleidingen door verstrekkers die niet door het Instituut zijn erkend, dan zal je op verzoek van de Uitvoerende Kamer de nodige bewijzen moeten kunnen voorleggen, waarna de Kamer dit zal beoordelen.