Terug naar het overzicht

Tuchtrechtspraak: gebruik Kadasterfinder, misbruik het niet

woensdag 26 augustus 2020

Tuchtrechtspraak: gebruik Kadasterfinder, misbruik het niet
©Kadasterfinder

De online tool Kadasterfinder biedt vastgoedmakelaars toegang tot bepaalde kadastrale informatie. Belangrijk is evenwel om hem correct te gebruiken en niet te misbruiken. Voor een aantal leden is de grens soms dun. Nochtans zijn er duidelijke regels waar je je moet aan houden. Enkele recente tuchtbeslissingen van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer tonen duidelijk dat misbruik niet getolereerd wordt.

Gebruik je Kadasterfinder niet zoals het hoort, dan bega je een inbreuk op artikel 7 van de Plichtenleer (Bij consultatie van de hem door tussenkomst van het Instituut toegankelijk gemaakte databanken en bij verwerking van deze gegevens, mag de vastgoedmakelaar slechts informatie opvragen en verwerken die rechtstreeks in verband staat met het uitvoeren van de opdracht die ter gelegenheid van de consultatie is gevraagd). Dat mochten recent ook enkele beklaagden ervaren. In een welbepaald dossier ontbrak voor minstens twee van de vier opgezochte panden een opdracht tot verkoop-verhuur. Voor twee andere panden lag wel een opdracht voor maar kon uit de gegevens niet worden opgemaakt of het mandaat op moment van opzoeking nog in voege was.

De leden van de UK verwezen naar de EULA (end-user agreement) die elke gebruiker van Kadasterfinder voorafgaandelijk heeft aanvaard. Daarin staan 8 regels zoals ‘ik verklaar deze informatie niet te gebruiken voor commerciële prospectie’, ‘ik verklaar dat ik over een geschreven mandaat beschik, waarbij de mandaatgever mij toelating geeft om kadastrale gegevens op te vragen’ of ‘ik noteer dat het BIV een inlogbestand bijhoudt en controleert of deze voorwaarden worden nageleefd’... De leden nemen hun wettelijke taak dan ook ernstig. Ze benadrukken dat Kadasterfinder nooit voor prospectie, ter schatting of voor commercieel marktonderzoek mag worden aangewend en dat kantoorbelangen in deze nooit de bovenhand mogen nemen. 

Noteer verder dat Kadasterfinder niet gebruikt mag worden in het kader van je eventuele werkzaamheden als landmeter-expert of beëdigd schatter-expert… Louter vastgoedmakelaars en hun bedienden mogen de tool gebruiken. Weet dat misbruik van Kadasterfinder aanleiding kan geven tot een tuchtrechtelijke sanctie. 

Nieuwstags