Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Syndici niet langer onderworpen aan antiwitwasverplichtingen!

woensdag 23 augustus 2017

Syndici niet langer onderworpen aan antiwitwasverplichtingen!

Syndici worden verlost van hun antiwitwasverplichtingen. Het BIV drong hier al een tijdje op aan. Dit betekent onder meer dat syndici in juni volgend jaar géén antiwitwasjaarverslag meer moeten opsturen naar de FOD Economie.

Vastgoedmakelaar-bemiddelaars vallen sinds 1998 onder toepassing van de antiwitwaswet; de syndici kwamen erbij in 2004. Een syndicus is echter een mandataris binnen de VME en beheert uitsluitend de gemeenschappelijke delen ervan. Hij bemiddelt niet en er is geen relatie cliënt-syndicus. Hij staat louter in voor administratief, financieel en technisch beheer. Voor ons is het altijd onduidelijk geweest hoe een syndicus met witwaspraktijken te maken kon krijgen en waarom het toepassingsgebied toch naar syndici uitgebreid werd.

Uiteindelijk volgde de politiek onze visie. Op 20 juli werd een wetsontwerp aangenomen in de plenaire vergadering waarbij enkel nog wordt verwezen naar bemiddelaars en rentmeesters als meldingsplichtingen… en niet langer naar syndici!

Het wetsontwerp is ter bekrachtiging voorgelegd aan de Koning en zal binnenkort in het Staatsblad verschijnen.