Terug naar het overzicht

Stagemeester: consulteer proactief je stagedossier in je account

vrijdag 21 augustus 2020

Stagemeester: consulteer proactief je stagedossier in je account
©Shutterstock

Wie als stagemeester een stagiair begeleidt in de stagetool doet er goed aan om regelmatig en proactief in z'n account de werkzaamheden van de stagiair op te volgen. Maak er een goede gewoonte van om op geregelde tijdstippen (minstens wekelijks) in je account in te loggen om de agenda van je stagiair te bekijken of om na te gaan of het nog geen tijd is om bv. een evaluatieformulier in te vullen. De meeste stagemeesters volgen dit goed op, maar het kan natuurlijk altijd beter.

Het is belangrijk om je stagiair actief op te volgen. Wacht dus niet tot wanneer je via mail een melding van het BIV ontvangt die je aanmaant of herinnert om een bepaalde actie te ondernemen, maar bezoek je account uit eigen beweging, ook in het belang van je stagiair. De meldingen die in de account verschijnen, zorgen ervoor dat je belangrijke zaken als evaluaties niet uit het oog verliest. Het stagemeesterschap vereist nu eenmaal een aantal verantwoordelijkheden, waarbij een nauwgezette opvolging van je pupil zeker deel van uitmaakt.  

Nieuwstags