Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Sociaal statuut voor zelfstandigen verder opgewaardeerd

woensdag 6 september 2017

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Op 1 september is de halfautomatische toekenning van de moederschapshulp in werking getreden. De toekenning van dienstencheques aan zelfstandige moeders wordt daardoor vereenvoudigd. Daarnaast werden ook de uitkeringen in geval van ziekte, adoptie en moederschap van de zelfstandigen verhoogd.

Een zelfstandig onderneemster die bevalt, heeft momenteel recht op 105 dienstencheques om haar te helpen met dagdagelijkse taken bij wijze van moederschapshulp. Voorheen moest de aanvraagster zelf de aanvraag indienen bij haar sociaal verzekeringsfonds. Die verplichting wordt nu vervangen door een vereenvoudigde procedure, waarbij de toekenning halfautomatisch zal verlopen. Het sociaal verzekeringsfonds zal voortaan op eigen initiatief contact opnemen met de zelfstandige moeder.

Daarnaast worden de uitkeringen, waarover zelfstandigen in geval van ziekte, moederschap en adoptie recht op hebben, verhoogd met 1,7%. De dagelijkse tegemoetkoming voor hulp van derden zal verhoogd worden met 5%. Deze maatregel zal in werking treden op 1 oktober 2017. Voor de evolutie van de bedragen, kan je het persbericht op de site van minister van Zelfstandigen, Denis Ducarme nalezen.

Nieuwstags