Terug naar het overzicht

Sinds 1 februari is de gewijzigde Vastgoedmakelaarswet in werking !

woensdag 24 januari 2024

sleutels

Sinds 1 februari is de gewijzigde Vastgoedmakelaarswet in werking !

De gewijzigde Vastgoedmakelaarswet werd op 22 januari in het Staatsblad gepubliceerd en treedt sinds 1 februari op in werking. De aangebrachte wijzigingen zorgen onder andere voor een verdere modernisering van het beroep alsook voor een uitbreiding van de toegang tot het beroep. Lees alle details in onze BIV-Flash van 24 november ll.

Zo werd het mogelijk om, sinds 1 februari, een rechtstreekse inschrijving aan te vragen op het Tableau van titularissen voor personen die over een relevante voltijdse beroepservaring beschikken. Het gaat om personen die als bediende in een voltijdse functie vastgoedmakelaarsactiviteiten hebben uitgevoerd, bv. als bediende binnen een vastgoedmakelaarskantoor.

Uiteraard zal deze ervaring met de nodige bewijsstukken moeten worden aangetoond. Het moet gaan om minstens 6 jaar voltijdse en pertinente beroepservaring in de 10 jaar die aan de aanvraag tot inschrijving voorafgaat.

De Uitvoerende Kamer zal deze aanvragen geval per geval beoordelen. Wanneer voldoende beroepservaring werd aangetoond hoeft er geen stage gelopen te worden. Alvorens ingeschreven te kunnen worden op het Tableau van titularissen zal betrokkene wel dienen te slagen in  de praktische bekwaamheidstest (schriftelijke en mondelinge bekwaamheidsproef).

Een ander belangrijk gegeven uit de gewijzigde wet is dat leden die tuchtrechtelijk geschorst of geschrapt zijn het beroep niet meer mogen uitoefenen, ook niet onder het bediendenstatuut. Met die bepaling wordt niet alleen de consument beschermd, maar wordt ook oneerlijke concurrentie bestreden. De privédetectives van onze dienst Opsporing zullen, zoals vandaag reeds het geval is,  toezien op de controle hiervan.