Dit nieuws is 7 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Schrappingen en schorsingen meest voorkomende sancties opgelegd door UK

woensdag 5 juli 2017

Schrappingen en schorsingen meest voorkomende sancties opgelegd door UK

Schrappingen en schorsingen zijn de vaakst voorkomende tuchtsancties die worden opgelegd door de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het BIV. In verhouding tot het totale aantal tuchtbeslissingen zijn deze sancties de afgelopen jaren steeds gestegen. Enkel in 2015 vielen ze verhoudingsgewijs terug om vervolgens vorig jaar opnieuw te stijgen. Vorig jaar werd zelfs in meer dan de helft van de beslissingen een schrapping of een schorsing uitgesproken (93 op 177 of 52,5%). Een schorsing kan variëren van 1 dag tot maximaal 2 jaar. Dit zijn de zwaarste tuchtsancties en worden enkel opgelegd in geval van ernstige inbreuken zoals bv. gebrekkig financieel beheer bij mede-eigendommen, het niet doorstorten van voorschotten, samenwerking met nepmakelaars,... Wie zijn deontologische verplichtingen correct naleeft, hoeft echter niet te vrezen dat het zover komt.

Daarnaast kan de Uitvoerende Kamer ook een waarschuwing of een berisping opleggen, of kan de vastgoedmakelaar worden vrijgesproken (in 2016 noteerden we 11,9% berispingen, 7,3% waarschuwingen en 12,4% vrijspraken). In bijna 16% van alle tuchtbeslissingen werd vorig jaar een andere sanctie opgelegd (dit kan bv. een extra vormingsverplichting zijn). In 2015 werden opvallend veel schrappingen uitgesproken. Dit gebeurde na controles op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Sinds 1 januari 2016 is er een collectieve verzekeringspolis die wordt afgehandeld via de betaling van de jaarlijkse bijdrage.

Nieuwstags