Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Samengevat: de nieuwigheden in de Vastgoedmakelaarswet

maandag 22 januari 2018

Samengevat: de nieuwigheden in de Vastgoedmakelaarswet

Vanaf 1 februari 2018 zijn een aantal nieuwe regels van kracht, zoals bepaald in de wet tot wijziging van de vastgoedmakelaarswet. De nieuwe bepalingen omtrent de derdenrekening gelden vanaf 1 augustus 2018.

In een notendop:

  • Voorschotten op derdenrekening worden beschermd. De wettelijke verankering van de derdenrekening, die al deontologisch verplicht was én beschermd werd door de financiële borgstelling (collectieve polis). Derdengelden (zoals voorschotten) worden hierdoor beschermd tegen een mogelijk faillissement van de vastgoedmakelaar. Dit biedt zekerheid aan de consument!
  • Herziening van seponering. Als de rechtskundig assessor een klacht seponeert, kan de klager een herziening van deze beslissing vragen aan een rechtskundig assessor-generaal. Een vorm van beroep wordt dus mogelijk gemaakt. 
  • Transparantie. Het BIV communiceert het beschikkend gedeelte van definitief geworden tuchtbeslissingen automatisch aan de klager. Hij moet hier dus niet langer om verzoeken. De consument wordt hierdoor nauwer betrokken.
  • Er komt een bijzondere informatieplicht van de syndicus in welbepaalde gevallen.
  • Onmiddellijk ingrijpen in ernstige gevallen. Het BIV kan om bewarende maatregelen verzoeken ter bescherming van de consument en het imago van de sector.
  • Administratieve vereenvoudiging. De syndicus moet geen lijsten met zijn beheerde mede-eigendommen meer toesturen aan het BIV (gelet op het KB van 15/03/17). Daarin moeten de VME’s de gegevens van hun syndicus verplicht registreren in de KBO.

Voor alle duidelijkheid: de nieuwe wet wijzigt niets op vlak van inschrijvings- en stagevoorschriften!