Terug naar het overzicht

Reminder stagetool: hoe zat het ook alweer met de agenda en de bijlagen?

woensdag 21 april 2021

Reminder stagetool: hoe zat het ook alweer met de agenda en de bijlagen?
©Shutterstock

De stagetool moet verplicht worden gebruikt door alle stagiairs die sinds januari 2019 zijn ingeschreven en door hun stagemeesters. Graag staan we stil bij de digitale agenda en de bijlagen die hierin moeten worden toegevoegd. De agenda dient om je stage-activiteiten in op te nemen. Ook je stagemeester heeft zicht op jouw agenda, om te weten waar je precies mee bezig bent en om waar nodig te kunnen bijsturen. Regelmatig zal je ook bijlagen in de agenda moeten uploaden die jouw persoonlijke tussenkomst als stagiair illustreren.

Wat de agenda betreft, verwachten we dat je dagelijks je activiteiten per tijdsblok in je agenda invult. Je kan op één dag max. 16 uren werk registreren, en van één dag telt er max. 7,5 uur werk effectief mee voor je stage. Als je dus op maandag 7 uur registreert en op dinsdag 9,5 uur, dan komt er 14,5 uur (7 + 7,5) bij op de teller. Ben je eens vergeten om je activiteiten in te schrijven, dan laat de tool toe om het nodige nadien nog aan te vullen. Daarnaast is het belangrijk om je activiteit duidelijk en volledig te omschrijven. Herhaaldelijk ‘administratie’ of ‘behandeling dossiers’ inschrijven vertelt ons niets over het verloop van jouw stage en ook je stagemeester krijgt hierdoor geen zicht op de precieze taken die je uitvoerde. 

Tevens moet je je activiteiten van tijd tot tijd illustreren met een bijlage waaruit je tussenkomst blijkt. Dat kan een compromis zijn, een huurovereenkomst, een verslag van een AV… Aan het einde van de rit, dus na 1.500 werkuren in geval van een hoofdstage, moet je 100 bijlagen hebben geüpload (zo’n 2 à 3 per week). Je kan dat het beste doen door te zorgen dat beide voortgangsbalken in de stagetool (die van de bijlagen en die van de geregistreerde uren) zoveel mogelijk gelijk blijven lopen. Je krijgt een reminder toegestuurd als je te lang geen bijlagen hebt toegevoegd. Hetzelfde geldt als je agenda te lang leeg blijft. Zet deze situaties altijd zo snel mogelijk recht!

Weet dat het correct en grondig invullen van je agenda alsook het aantonen van je activiteit via de bijlagen verplicht is. Het is een noodzaak wil je je stage kunnen afronden. In het worst case scenario, waarbij je over een lange termijn aan je verplichtingen binnen de stagetool verzaakt, riskeer je je te moeten verantwoorden voor onze Uitvoerende Kamer (UK). Als de UK oordeelt dat je tekort schoot in deze verplichting kan (o.a.) een bijkomende stagetermijn worden opgelegd. Dat wil je natuurlijk voorkomen.

Nog vragen? Lees er onze handleiding rond de stagetool op na. 

Nieuwstags