Dit nieuws is 4 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Registratie in UBO-register: deadline is 30 september

woensdag 28 augustus 2019

Registratie in UBO-register: deadline is 30 september
©Shutterstock

Tegen 30 september moeten de uiteindelijke begunstigde(n) van vennootschappen en juridische entiteiten via hun wettelijke vertegenwoordigers verplicht in het UBO (Ultimate Beneficial Owner)-register geregistreerd zijn. Een  Europese richtlijn verplicht alle lidstaten een UBO-register aan te leggen. Het register houdt informatie bij over de uiteindelijke begunstigde van een vennootschap, die zich bv. achter verschillende entiteiten kan verbergen. Het bekomen van dergelijke informatie is belangrijk in de strijd tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme. 

Het ingeven van de informatie gebeurt door aan te melden op het portaal MyMinFin, waar je ook meer info en een recent bijgewerkte FAQ vindt. Aarzel niet om je bij de registratie te laten bijstaan door je boekhouder, die als mandataris kan optreden om de UBO-verplichting te vervullen. Hou ook in het achterhoofd dat de gegevens in het register, in geval er zich wijzigingen voordoen, binnen de maand moeten worden bijgewerkt. 

Voor syndici: een VME heeft rechtspersoonlijkheid en bezit een KBO-nummer, maar dat maakt haar nog geen vennootschap. Conform het Burgerlijk Wetboek kan de VME geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het gebouw of de groep van gebouwen (cf. art. 577-5 § 3 B.W.). Het doel van een VME staat niet gelijk aan dat van een vennootschap en valt dus buiten het toepassingsgebied van de verplichte UBO-registratie. De syndicus die zelf onder een vennootschapsvorm werkt, zal de registratieplicht (UBO-register) uiteraard wel in orde moeten brengen voor zijn eigen vennootschap.

 

Nieuwstags