Terug naar het overzicht

Regie der Gebouwen zoekt parkeerplaatsen in Ieper

woensdag 22 mei 2024

regie der gebouwen

Recent meldde de Regie der Gebouwen ons voor de FOD Justitie op zoek te zijn naar 17 parkeerplaatsen of naar een stuk grond waarop 17 parkeerplaatsen kunnen gecreëerd worden op het grondgebied van Ieper of in de onmiddellijke nabijheid van de gevangenis (Elverdingestraat 72, 8900 Ieper).

Vastgoedmakelaars die een voorstel kunnen aanleveren dienen zo veel mogelijke nuttige informatie bij hun dossier te voegen. Voorstellen die aan de criteria voldoen moeten vóór 15 juni ek. worden overgemaakt. De Regie geeft mee dat het geselecteerde voorstel een goedkeuringsprocedure moet doorlopen die minimaal 4 tot 6 maanden kan duren.

De voorstellen moeten worden doorgestuurd naar marieke.geerardyn@buildingsagency.be of sofie.neckebroeck@buildingsagency.be.

Per post een dossier overmaken kan ook naar de Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West - Immo, Ketelvest 26/301 te 9000 Gent. Bijkomende info kan je eveneens bij voornoemde personen verkrijgen.