Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Regering keurt Vlaams woninghuurdecreet goed en bereikt akkoord over huurwaarborgregeling

woensdag 23 mei 2018

Regering keurt Vlaams woninghuurdecreet goed en bereikt akkoord over huurwaarborgregeling

Afgelopen vrijdag 18 mei werd een grote stap gezet in de totstandkoming van het Vlaams Huurdecreet. Na advies van de Raad van State heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van Vlaams Huurdecreet immers definitief goedgekeurd. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Een belangrijke wijziging ten opzichte van de vorige versie van het ontwerpdecreet is de inwerkingtreding. De tekst gaat niet meer uit van een inwerkingtreding op 1 september 2018, maar is nu aangepast naar 1 januari 2019. Naast het ontwerp keurde de Vlaamse Regering eveneens een besluit rond de huurwaarborgregeling principieel goed (lees de nota). Huurders kunnen een beroep doen op een anonieme en renteloze huurwaarborglening waarbij het Vlaams Woningfonds als kredietverstrekker fungeert. De doelgroep van de huurwaarborglening wordt afgebakend volgens de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voor de bescheiden huur. Er wordt geen maximale huurprijs ingeschreven, maar de hoogte van de huurwaarborglening wordt begrensd. De lening moet binnen de twee jaar worden terugbetaald. Het systeem van de huurwaarborglening wordt uitgewerkt zodat de verhoging van de maximale huurwaarborg van twee naar drie maanden waar het ontwerp in voorziet, geen uitsluitingsmechanisme vormt voor zwakke huurders.

Verder blijven huurovereenkomsten van negen jaar de regel en ook de prijsbepaling blijft vrij. Kortlopende huurovereenkomsten (gelijk aan of korter van drie jaar) blijven mogelijk, maar kunnen voortaan ten minste drie maanden vóór het verstrijken van de in de overeenkomst bepaalde duur, worden opgezegd.  

Ook zal het verhuurde goed aan elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit moeten voldoen zoals vermeld in de Vlaamse Wooncode. De aanwezigheid van een conformiteitsattest, aan te vragen door de eigenaar-verhuurder,  dat binnen drie maanden voor de aanvang van de huurovereenkomst werd afgeleverd, geldt als vermoeden van de naleving van deze verplichting. Als de huurovereenkomst niet aan deze vereisten voldoet, is ze nietig. De nietigheid moet door de rechter worden vastgesteld.

Wat betreft huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten komt de huurwaarborg op maximaal twee maand huur te liggen. De huurprijs die wordt overeengekomen, moet tevens alle kosten en lasten bevatten (uitgezonderd energie, water en telecommunicatie)  De waarborg cash overhandigen zal niet langer mogelijk zijn.

De bepaling in geval van medehuur zorgt dat een echtgenoot of wettelijke samenwoner van  rechtswege huurder wordt, ongeacht of de huurovereenkomst voor of na het aangaan van het huwelijk of de wettelijke samenwoning is gesloten. De huurders zijn tegenover de verhuurder hoofdelijk en ondeelbaar gehouden voor de uitvoering van de verplichtingen van de huurovereenkomst. De huurder is evenwel niet gehouden voor verplichtingen die zijn ontstaan voordat hij huurder werd.

 

Nieuwstags