Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Recente tuchtrechtspraak: sanctie voor niet-naleving vormingsplicht

woensdag 30 augustus 2017

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

In een recent tuchtdossier heeft de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer aan een aangeklaagde vastgoedmakelaar een berisping en een extra vormingsplicht ten belope van 9 uur opgelegd, bovenop de deontologisch verplichte vorming. De juridisch assessor merkte op dat de makelaar de afgelopen 3 jaar beduidend weinig zorg besteedde aan zijn vormingsplicht door onvoldoende permanente vorming te volgen. De assessor gaf hem de kans om met een extra inspanning aan te tonen dat hij het belang van de opleidingen inziet door deze permanente vorming in te halen, maar er werd aan het schrijven van de assessor geen gehoor gegeven. Op de zitting verklaart de makelaar dat hij zich voortaan aan de deontologische norm zal houden, en legt hij bovendien het inschrijvingsbewijs van een aantal cursussen voor.

De Uitvoerende Kamer ziet de deontologisch opgelegde vormingsplicht als een absolute noodzaak om de beroepsbekwaamheid van een vastgoedmakelaar te kunnen garanderen en om potentiële klanten te beschermen. In de eerste 6 maanden van 2017 blijken er reeds 14 uitspraken gedaan in tuchtzaken met betrekking tot het niet-naleven van de permanente vorming, al dan niet gecombineerd met andere deontologische inbreuken.  

Vastgoedmakelaars hebben de plicht om jaarlijks gemiddeld 10 uur permanente vorming te volgen, berekend over een periode van twee jaar. Het volgen van permanente vorming door de leden aanziet het BIV dan ook als een prioriteit. Enkel wie zich regelmatig bijschoolt kan zijn klanten immers een op en top professionele service bieden! Consulteer het vormingsaanbod.

Nieuwstags