Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Publieke behandeling van verontreinigde bodems in Brussel

woensdag 20 juni 2018

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Leefmilieu Brussel lanceert de publieke behandeling, een nieuw mechanisme dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toelaat zich in de plaats te stellen van houders van verplichtingen (eigenaars of uitbaters) tijdens onderzoeken en de behandeling van verontreinigde bodems.

Dit nieuwe systeem wordt gebruikt in complexe situaties waar:

- weesverontreiniging zich uitstrekt over meerdere percelen en waar dus meerdere particulieren bij betrokken zijn (Als je vandaag eigenaar bent van een vervuild terrein, maar je hebt op geen enkele manier iets te maken met de oorzaak van die vervuiling, of de vervuiler kan niet meer gevonden worden, dan spreekt men van ‘weesverontreiniging’);

- braakliggende terreinen in een stedelijke renovatiezone, Kanaalzone,... hebben te maken met een belangrijke verontreiniging van het type weesverontreiniging die hun herbestemming belemmert.

Volgens Leefmilieu Brussel vertegenwoordigt weesvervuiling trouwens 80% van de verontreinigingen in Brussel.

Wat de financiering betreft, heeft Leefmilieu Brussel een systeem opgezet dat gelijkaardig is aan het systeem van een ziekenfonds. Op een meer expliciete manier heeft de stijging van de kosten van de bodemattesten het mogelijk gemaakt een reserve op te bouwen die nodig is voor de sanering van bepaalde sites.

In de praktijk werd dit project gelanceerd in samenwerking met Citydev.brussels, dat de leiding zal nemen na de bodemonderzoeken en zich zal bezighouden met de behandeling van de bodemverontreiniging.  

De voordelen van de publieke behandeling voor de eigenaars zijn onmiskenbaar, aangezien het mechanisme dat door Leefmilieu Brussel werd ingevoerd de kosten van de onderzoeken en behandeling van de weesverontreiniging van de bodem op zich zal nemen. Dit betekent een niet-verwaarloosbare winst van tijd en geld. Dit zal ook toelaten dat enkele verlaten sites opnieuw in het sociaaleconomisch systeem kunnen worden ingepast.  

Voor meer informatie m.b.t. de publieke behandeling, klik hier.

Nieuwstags