Dit nieuws is 9 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Precedent: discriminatie op basis van vermogen

woensdag 13 mei 2015

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Het Interfederaal Gelijkenkansencentrum, vroeger Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, heeft deze week in een persbericht aangekondigd dat, voor het eerst, een verhuurder is veroordeeld voor discriminatie op basis van vermogen. De verhuurder in kwestie eiste een dermate hoog minimuminkomen dat er niet meer over een solvabiliteitsselectie kon gesproken worden. Bij het Centrum klinkt het dat de solvabiliteit van een kandidaat-huurder geval per geval moet nagegaan worden.

Als vastgoedmakelaars staan we niet in voor de solvabiliteit van een kandidaat-huurder, maar we moeten het inderdaad wél nagaan. Bovendien, als blijkt een kandidaat-huurder manifest insolvabel is, moeten we dat ook melden aan de verhuurder.

De uitspraak in kwestie is dan wel een precedent, maar toont eens te meer aan wat we al wisten, namelijk dat bij de selectie van een huurder veel gezond verstand en diplomatie tussen alle partijen komt kijken. Gelukkig is de algemene infobrochure omtrent discriminatie nog steeds een goede leidraad bij het beantwoorden van concrete vragen van eigenaars-verhuurders.

Nieuwstags