Dit nieuws is 5 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Overgangsperiode voor update van je persoonsgegevens

woensdag 22 augustus 2018

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Aan het begin van de zomervakantie kondigden we in BIV-Mail 256 aan dat de database van het BIV rechtstreeks aangesloten was op de gegevens uit het nationaal rijksregister, alsook met deze uit de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (voor de personen die niet in het rijksregister zijn opgenomen).

Die koppeling kwam er in navolging van de ‘Only Once wet’ (wet van 5 mei 2014 houdende de verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren).

Sinds juli is het niet meer mogelijk om je voornaam, naam of privé-adres in te geven of aan te passen via je persoonlijke account op de site. Een update doorvoeren van je telefoon, e-mail of faxgegevens via je account blijft echter wel mogelijk.

De veranderingen zullen nog niet meteen zichtbaar zijn. Momenteel wordt onze database gesynchroniseerd met het rijksregister. Dat verloopt in kleine stappen, omdat eenmalig alle gegevens verwerkt moeten worden. Om die reden is het mogelijk dat een adreswijziging die sinds juli reeds op de gemeente werd doorgegeven nu nog niet zichtbaar is op de site. Naar verwachting zal in de loop van september de synchronisatie volledig rond zijn.

Nieuwstags