Dit nieuws is 8 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Opvallende tuchtdossiers in 2015: een bloemlezing (deel 1)

donderdag 12 november 2015

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

In navolging van de cijfers van vorige week, lees je zoals aangekondigd deze week een bloemlezing van enkele opvallende dossiers die in 2015 in de UK werden behandeld. We delen de bloemlezing op in delen: in een eerste deel brengen we bemiddelingsdossiers rond de onderzoeks- en informatieplicht.

Klein beschrijf

Situatie: De kopers van een woning verwijten de makelaar dat zij verkeerde informatie zou hebben verschaft in verband met de mogelijkheid tot klein beschrijf. Hierdoor diende tussen de verkopers en de kopers een compensatieovereenkomst getekend te worden tot verlaging van de prijs.

Beoordeling: De Uitvoerende Kamer meent dat er geen bewijs bestaat dat er verkeerde informatie meegedeeld zou zijn, evenwel staat vast dat de aangeklaagde onvoldoende informatie verstrekte.

Uitspraak: Opschorting van de uitspraak gedurende 3 jaren (mede gelet op het ontbreken van een vorige veroordeling)

Stedenbouwkundige info (1)

Situatie: Bij de verkoop van een herenhuis liet de makelaar na de stedenbouwkundige toestand te verifiëren van het pand, meer in het bijzonder de vergunningstoestand van een glazen wandelgalerij en een studio. Zodoende werden kandidaat-kopers misleid met betrekking tot de essentiële kenmerken en de stedenbouwkundige toestand van het pand.

Beoordeling: In haar beslissing oordeelt de Uitvoerende Kamer dat de informatieplicht 1 van de essentiële taken is van de makelaar. Hij dient hiertoe de nodige opzoekingen te doen en zich niet te beperken tot de informatie die in een vroegere akte vermeld staat.

Uitspraak: Berisping + 10 uren vorming in verband met het samenstellen van een verkoopdossier, stedenbouwkundige problemen en informatieplicht

Stedenbouwkundige info (2)

Situatie: Aangeklaagde maakt publiciteit voor de verkoop van een onroerend goed te Leuven. In de advertentie wordt melding gemaakt van een meergezinswoning, daar waar volgend de verkavelingsvergunning slechts een eengezinswoning kan verkocht worden. In zijn verweer stelt aangeklaagde dat hij zich baseerde op informatie verschaft door de eigenaar.

Beoordeling: Dit argument wordt door de Uitvoerende Kamer niet aanvaard. Het feit dat de eigenaar informatie verstrekt, ontslaat de makelaar niet van zijn onderzoeksplicht. Hij mag wel de commerciële voordelen van een pand in het licht zetten doch dit mag niet leiden tot foutieve informatieverstrekking.

Uitspraak: Berisping + 10 uren in verband met verkoopbemiddeling en ruimtelijke ordening en/of samenstellen van een verkoopdossier.

Nieuwstags