Terug naar het overzicht

Opschorting of verbreking van de stage, hoe zat het ook alweer?

woensdag 11 maart 2020

Opschorting of verbreking van de stage, hoe zat het ook alweer?

Zo goed als elke maand gaat de Uitvoerende Kamer (UK) over tot ambtshalve weglatingen omdat sommige stagiairs hun stageverplichtingen niet hebben vervuld. Denk maar aan het statuut dat ten einde liep doordat de stagiair zijn inschrijving voor de schriftelijke test (en bijgevolg ook de mondelinge test) heeft laten aanslepen, waardoor hij niet binnen de periode van 36 maanden geslaagd was. 

In andere gevallen wordt een stagiair soms geconfronteerd met een zware ziekte, een ongeval, een zwangerschap… Het is mogelijk om in deze situaties een opschorting van de stage te vragen. 

Opschorting van de stage:

De stagiair kan dit doen door een gemotiveerd verzoek tot de UK te richten. De opschorting kan tijdelijk worden toegestaan en verlengt de termijn van 36 maanden (‘einde statuut’) waardoor men alsnog de testen tijdig kan afronden. Helaas gebeurt het dat stagiairs - die geen weet hebben van deze mogelijkheid tot opschorting - niet of te laat reageren en zich helaas opgeroepen zien door de UK met de boodschap dat ze hun stage van voor af aan moeten hernemen. Een situatie die je kost wat kost wil vermijden.

 • richt een gemotiveerd verzoek mét medisch attest tot de voorzitter van de Uitvoerende Kamer;
 • een toegestane opschorting verlengt de periode van 36 maanden voor de duur van de opgeschorte periode;
 • een opschorting zal enkel worden toegestaan voor een toekomstige periode, het heeft dus geen zin om te laten weten dat je vorig jaar 4 maanden ziek was...
 • zet de stage tijdelijk ‘on hold’, maar verbreekt de stageovereenkomst niet;
 • je ledenbijdrage tijdens deze periode blijft verschuldigd.

Verbreking van de stageovereenkomst:

Een stageovereenkomst kan ook worden verbroken, in onderling akkoord of éénzijdig door één van de partijen. Hier is het van belang om uiterlijk binnen de drie maanden na de beëindiging van de stage een nieuwe stageovereenkomst (uiteraard met een nieuwe stagemeester) aan de UK voor te leggen ter goedkeuring. Gebeurt dat niet, dan riskeer je een ambtshalve weglating van de lijst van stagiairs. Het deel van de stage dat je op het moment van de verbreking al had volbracht, telt mee voor de totale stageduur (tenminste als dat deel van de stage gunstig werd bevonden door de UK). De periode tussen het beëindigen van de overeenkomst en de goedkeuring door de UK niet. De stage begint opnieuw te lopen vanaf het moment dat de UK de nieuwe stageovereenkomst goedkeurt. 

 • in onderling akkoord (beide partijen stellen samen een verbrekingsbrief op, waarvan een kopie per aangetekende brief naar de UK wordt verstuurd) of éénzijdig, (opzegtermijn van één maand, de opzeggende partij moet de andere partij alsook de UK hiervan per aangetekende brief inlichten);
 • geen verbrekingsreden vereist;        
 • geen modeldocument beschikbaar. Maak zelf een opzegbrief waarin je zeker de datum van verbreking en de eventuele opzegtermijn vermeldt, maak hierin meteen ook afspraken over nog openstaande facturen of verschuldigde commissies.
 • leg een nieuwe stageovereenkomst voor aan de UK binnen max. drie maanden na verbreking van de voorgaande stage;
 • de periode tussen verbreking overeenkomst en goedkeuring nieuwe overeenkomst telt niet mee voor de te vervullen stagedagen. De termijn hiertussen verlengt de periode van 36 maanden niet!;
 • een verbreking is geen weglating, je bent dus nog steeds BIV-lid en daarom je ledenbijdrage verschuldigd.