Terug naar het overzicht

Oproep aan syndici: zorg voor een digitale inzage van de stukken

woensdag 17 februari 2021

Oproep aan syndici: zorg voor een digitale inzage van de stukken

Overeenkomstig art. 577-8 § 4, 11° van het Burgerlijk wetboek moet de syndicus “het de mede-eigenaars mogelijk te maken inzage te nemen van alle niet-private documenten of gegevens over de mede-eigendom, en wel op alle wijzen die zijn bepaald bij het reglement van interne orde, of door de algemene vergadering.”

Recent ontving het kabinet van Justitieminister Vincent Van Quickenborne enkele klachten rond syndici die weigeren om documenten inzake de VME digitaal beschikbaar te stellen en de mede-eigenaars zelfs verplichten om de stukken op kantoor te komen inkijken. Het spreekt voor zich dat dit gezien de huidige sanitaire toestand niet aangewezen is.

De sector was zelf vragende partij om een structurele oplossing inzake de AV’en in coronatijden te bekomen. Denk aan de mogelijkheid om tijdelijk de AV uit te stellen, de versoepelde schriftelijke besluitvorming alsook de wettelijke verankering om de AV vanop afstand te laten plaatsvinden (=digitaal).  Die is  er snel gekomen dankzij een constructieve samenwerking met het kabinet Justitie. 

Bij deze dan ook een warme oproep aan alle syndici om zoveel als mogelijk in te zetten om de stukken van de VME digitaal ter beschikking te stellen aan de mede-eigenaars. Gezien de coronacrisis, raden we je sterk aan om dit te doen. Het biedt alleen maar voordelen. 

 

Nieuwstags