Terug naar het overzicht

Opgelet: ook derdenrekeningen van vastgoedmakelaars zijn vatbaar voor online oplichting

woensdag 19 juni 2024

Phishing

Als je vaststelt dat er door online oplichting geld is ontvreemd van jouw derdenrekening, wat de verzekeringsmakelaars helaas recent enkele keren zagen gebeuren, zijn er een aantal stappen die je zo snel mogelijk moet ondernemen om de schade te beperken en verdere diefstal te voorkomen. Hierna de te ondernemen stappen:

 

 1. Neem onmiddellijk contact op met je bank:

  • Informeer de bank over de fraude. Zij kunnen de betrokken rekening(en) blokkeren om verdere verliezen te voorkomen.

  • Volg de instructies van de bank voor het melden van de fraude en het indienen van een klacht.

 2. Doe aangifte bij de politie:

  • Meld het incident bij de politie. Dit kan meestal online of op het politiebureau.

  • Zorg ervoor dat je alle relevante informatie en bewijzen meeneemt, zoals e-mails, sms'jes of andere communicatie die je hebt ontvangen van de oplichters.

    

Als de bank geen tussenkomst kan bieden bij het recupereren van het ontvreemde geld van een derdenrekening, kan je vervolgens aangifte doen bij de beroepsaansprakelijkheidspolis.

Dit doe je bij verzekeringsmakelaar Concordia NV voor Nederlandstalige vastgoedmakelaars via het e-mailadres claims.GNT@concordia.be of via de tool voor een digitale schadeaangifte: https://concordia.be/biv/.

 

Het bewijs van weigering van tussenkomst door de bank en het PV van de politie moet worden toegevoegd bij de aangifte.

Vervolgens zal de verzekeraar onderzoeken of men alsnog de schade kan recupereren bij de betrokken bankinstelling en/of er tussenkomst kan worden geboden volgens de polisvoorwaarden mits toepassing van de contractuele vrijstelling.

 

Wees vooral waakzaam en alert zodat men alvast geen nalatigheid kan inroepen. Hanteer deze 4 vuistregels:

 • geef nooit je codes door om te internetbankieren;

 • ga nooit via een link naar een betaalsite of mobiele bankapp;

 • typ altijd hetzelfde adres van je bankwebsite in je browser;

 • bij twijfel: breek de actie af.