Terug naar het overzicht

Ook inschrijving syndicus als natuurlijke persoon vereist in KBO

woensdag 12 mei 2021

Ook inschrijving syndicus als natuurlijke persoon vereist in KBO
©BIV

De FOD Economie informeert ons over een gewijzigde instructie rond de inschrijving van de syndicusgegevens van elke VME in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ingevolge artikel 4 van het KB van 15 maart 2017 dienen de syndicusgegevens per VME zichtbaar te zijn in de KBO. Dat KB is niet gewijzigd, maar de FOD grijpt artikel 4 nu aan om te preciseren dat niet enkel de rechtspersoon-syndicus moet zijn ingeschreven (zoals bij velen nu vaak het geval is), maar eveneens de vertegenwoordiger die gerechtigd is de activiteiten van syndicus voor de vennootschap uit te oefenen. De bedoeling is dat dus ook de naam van de syndicus (natuurlijke persoon) vermeld wordt en dat je niet oeverloos moet doorklikken alvorens je ziet wie de syndicus is. Geen paniek: deze aanpassing moet niet onmiddellijk doorgevoerd worden bij het ondernemingsloket, maar dient pas te gebeuren bij de eerstvolgende wijziging (naar aanleiding van de vernieuwing en de wijziging van het mandaat van de syndicus of bij wijziging van de vertegenwoordiger).

De kost voor de aanpassing van de gegevens in de KBO moet normaal gedragen worden door de VME. Na aandringen van het BIV, CIB Vlaanderen en Federia hebben de mede-eigendommen waar de inschrijving van de syndicusvennootschap op heden gebeurde zonder aanduiding van een natuurlijke persoon, de tijd om deze aanpassing te doen en worden ze dus niet meteen op kosten gejaagd.