Terug naar het overzicht

Ook hervorming Vlaamse verkooprechten goedgekeurd

donderdag 23 december 2021

Spaarvarkentje illustratie

Op 1 januari treedt de hervorming van de Vlaamse verkooprechten in voege. Het ontwerp van programmadecreet werd vannacht goedgekeurd. Daarmee is de laatste horde voor de hervorming genomen. Het is enkel nog wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad, die tussen kerst en nieuwjaar verwacht wordt.

Verlaging en verhoging van verkooprechten

Begin volgend jaar zakken de verkooprechten bij de aankoop van een eerste en enige woning van 6% naar 3%. De datum waarop de authentieke akte wordt verleden is bepalend. Wie dit jaar nog een compromis tekent voor een enige woning waarvan de akte pas in 2022 verleden wordt, zal zo toch nog van het verlaagde 3%-tarief kunnen genieten. Bij een ingrijpende energetische renovatie of sloop en herbouw van de enige eigen woning zakt het tarief van 1 januari e.k. van 5 naar 1%.

De verkooprechten bij het verwerven van een tweede (of derde, vierde...) woning daarentegen zullen stijgen van 10% naar 12%. 12% wordt het standaardtarief voor het verkooprecht in Vlaanderen en zal ook gelden bij de aankoop van bv. een bouwgrond of een commercieel pand.

Meeneembaarheid dooft geleidelijk uit

Daarnaast is het zo dat het regime van de meeneembaarheid, de mogelijkheid om de verkooprechten die betaald werden bij een vorige woning af te trekken van de verkooprechten bij een nieuwe woning, geleidelijk zal uitdoven tegen uiterlijk 31 december 2023. De akte voor de nieuw aangekochte woning moet ten laatste op 31 december 2023 verleden zijn. De rechten zijn enkel meeneembaar wanneer ze betrekking hebben op authentieke aankoopakten die verleden zijn voor 1 januari 2022.

De nieuwe verlaagde rechten van 3% en 1% zijn niet combineerbaar met de meeneembaarheid. Kopers van wie de akte vanaf 1 januari e.k. verleden wordt hebben de keuze tussen hetzij het nieuwe verlaagde tarief, hetzij het oude tarief (6%) samen met de meeneembaarheid.

Stagiair: ken de nieuwe regelgeving!

Stagiairs die vanaf januari hun schriftelijke bekwaamheidsproef komen afleggen dienen er zich natuurlijk bewust van te zijn dat ze over deze nieuwe regelgeving bevraagd kunnen worden. De vragen van de schriftelijke proef worden regelmatig geactualiseerd zodat ze steeds in overeenstemming zijn met de vigerende wet- en regelgeving.