Terug naar het overzicht

Onmiddellijke bevriezing huurprijs van woningen met energielabel E of F

woensdag 5 oktober 2022

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Vlaams minister-president Jan Jambon kondigde in zijn Septemberverklaring aan dat de Vlaamse regering van plan is de indexering van de huurprijzen te beperken. Dit omdat de stijgende inflatie ertoe leidt dat geïndexeerde huurprijzen gevoelig hoger liggen dan de huurprijzen van het jaar voordien. Voor de minder vermogende huishoudens, waar de huurders bovengemiddeld deel van uitmaken, zijn de oplopende (energie)prijzen en duurder wordende woonkosten dan ook extra belastend.

Er werd besloten om haast te maken. Zaterdag werd tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement in spoedbehandeling een decreet goedgekeurd tot beperking van de indexatie van de huurprijzen om de gevolgen van de energiecrisis te verlichten. De maatregelen treden retroactief, op 1 oktober 2022 in werking. Gisteren werd het decreet gepubliceerd in het Staatsblad. 

Er werd gekozen voor de volgende regeling. De mogelijkheid tot indexatie van de huurprijzen wordt gekoppeld aan het gerealiseerde energiepeil uit het EPC van de huurwoning. De mogelijkheid blijft behouden voor de huurwoningen die een energiepeil A+, A, B of C hebben. Voor huurwoningen met energiepeil D wordt de indexeringsmogelijkheid gedurende één jaar beperkt tot 50%. Voor huurwoningen met energiepeil E of F en voor huurwoningen waarvan het EPC-label niet bekend is, wordt elke mogelijkheid tot indexering gedurende één jaar uitgesloten.

Om te vermijden dat de huurprijsindexatie na verloop van één jaar opnieuw ten volle speelt, wordt voor de woningen zonder EPC-label en voor woningen die over het label D, E of F beschikken, een tweede maatregel genomen. Die houdt in dat ter bescherming van de huurder rekening wordt gehouden met een correctiefactor. De huurprijs, indien ze geïndexeerd wordt, zal hier vanaf 1 oktober 2023 vermenigvuldigd mee moet worden. Concreet gaat het om de volgende correctiefactoren:

  • voor de woningen met label E of F en voor de woningen die niet over een EPC-label beschikken, waarvan de huurovereenkomst verjaarde tussen 1 januari 2022 en 30 september 2022, bestaat de correctiefactor uit het resultaat van het gezondheidsindexcijfer bij de verjaardag in 2022, gedeeld door het gezondheidsindexcijfer bij de verjaardag in 2023;
  • voor de woningen met label E of F en voor de woningen die niet over een EPC-label beschikken, waarvan de huurovereenkomst verjaart tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2022, bestaat de correctiefactor uit het resultaat van het gezondheidsindexcijfer bij de verjaardag in 2021, gedeeld door het gezondheidsindexcijfer bij de verjaardag in 2022;
  • voor de woningen met label D waarvan de huurovereenkomst verjaarde tussen 1 januari 2022 en 30 september 2022, wordt de correctiefactor berekend op basis van de volgende formule: (gezondheidsindexcijfer bij de verjaardag in 2022, gedeeld door het gezondheidsindexcijfer bij de verjaardag in 2023), te vermenigvuldigen met [1 + 50% x (gezondheidsindexcijfer bij de verjaardag in 2023, gedeeld door het gezondheidsindexcijfer bij de verjaardag in 2022-1)];
  • voor de woningen met label D waarvan de huurovereenkomst verjaart tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2022, wordt de correctiefactor berekend op basis van de volgende formule: (gezondheidsindexcijfer bij de verjaardag in 2021, gedeeld door het gezondheidsindexcijfer bij de verjaardag in 2022), te vermenigvuldigen met [1 + 50% x (gezondheidsindexcijfer bij de verjaardag in 2022, gedeeld door het gezondheidsindexcijfer bij de verjaardag in 2021-1)].

Als het EPC-label verbetert of als een ‘goed’ EPC-label wordt verkregen, kan de verhuurder in de periode tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2023 alsnog overgaan tot indexatie conform de regels die in dit voorstel van decreet worden vastgesteld.

Nieuwstags