Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Nog drie maanden tijd voor registratie syndicus in KBO!

woensdag 20 december 2017

Nog drie maanden tijd voor registratie syndicus in KBO!

Op 30 november hadden exact 22.407 Verenigingen van Mede-Eigenaars (VME’s) de gegevens van hun syndicus in de KBO geregistreerd. In november werden er 2.572 nieuwe inschrijvingen geteld. Die cijfers vernamen we van onze regeringscommissaris. Sinds 1 april van dit jaar is de registratie wettelijk verplicht. Op die manier kan iedereen via de public search in de KBO nakijken wie syndicus is in welke mede-eigendom.

De VME’s - die reeds op 1 april 2017 ingeschreven waren in de KBO - kregen één jaar de tijd om zich met de verplichtingen in regel te stellen. Er rest op dit moment nog iets meer dan 3 maand de tijd om deze registratie in orde te brengen. Je regelt dit dus best zo snel mogelijk! Nieuwe VME’s die vanaf 1 april 2017 in werking zijn getreden, alsook syndici die vanaf die datum benoemd werden, moesten zich onmiddellijk al in regel stellen.

Zowel de syndicus van de hoofdvereniging, en desgevallend de syndicus van de deelvereniging moeten vermeld worden in de KBO, zelfs als dat dezelfde persoon is. Het gaat niet om een aparte inschrijving van de syndicus in de KBO, maar wel om een aanvulling bij de huidige inschrijving van de VME. De tekst van het KB die alle formaliteiten vermeldt, kan je hier nalezen. Ook de site van de FOD Justitie vat de belangrijkste informatie nog eens samen. De inschrijving in de KBO kost 85,50 euro en de syndicus kan dit bedrag doorrekenen aan de VME’s.

Nieuwstags