Terug naar het overzicht

Nieuwigheden rond conformiteitsattesten in Hoogstraten, Niel en Oudenaarde

woensdag 5 juli 2023

Te huur
©Shutterstock

Wie in Vlaanderen een woning verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet (o.a. op vlak van veiligheid, gezondheid…). Om dat aan te tonen, kunnen eigenaars-verhuurders een conformiteitsattest aanvragen bij hun gemeente. In bepaalde gemeenten is een dergelijk attest verplicht. Sowieso doe je er goed aan om in de gemeenten waar je een pand aanbiedt, en waar een conformiteitsattest verplicht is, de gemeentelijke websites te raadplegen.

In Hoogstraten moet sinds 1 januari 2022 verplicht een conformiteitsattest voorgelegd worden bij alle nieuwe verhuringen van woningen met kadastraal bouwjaar 1970 of vroeger. Vanaf 1 januari 2024 zal dit het geval zijn voor woningen met kadastraal bouwjaar 2000 of vroeger. De gemeente bepaalde recent dat, zolang niet aan de verplichting is voldaan, er een jaarlijks terugkerende verplichting geldt om het conformiteitsattest aan te vragen. Inbreuken op de verplichting worden gesanctioneerd met een GAS-boete van maximaal 350 euro.

In Niel geldt een gefaseerde invoering van het conformiteitsattest voor alle nieuwe verhuringen en dit op basis van de leeftijd van de woning. Zo is er sinds 1 januari 2021 al een verplichting voor woningen van 40 jaar en ouder. Er zal een jaarlijks terugkerende verplichting gelden om het attest aan te vragen zolang hier niet aan is voldaan. Inbreuken worden eveneens gesanctioneerd met een GAS-boete.

In Oudenaarde tot slot is er sinds 1 januari van dit jaar een conformiteitsattest vereist dat gefaseerd wordt ingevoerd op basis van het kadastraal bouwjaar van de woning, te beginnen met woningen met kadastraal bouwjaar 1946 en vroeger. De precieze modaliteiten kan je in deze gemeentelijke verordening nog eens nalezen. Inbreuken op de verordening kunnen ook hier met een GAS-boete van maximaal 350 euro worden gesanctioneerd.