Dit nieuws is 4 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Nieuwe verbintenissenregeling voor kopers van sociale koopwoningen en kavels

woensdag 4 september 2019

Nieuwe verbintenissenregeling voor kopers van sociale koopwoningen en kavels
©Shutterstock

In mei dit jaar keurde de Vlaamse Regering het besluit tot wijziging van diverse bepalingen op het vlak van wonen goed. Dit besluit werd recent gepubliceerd in het Staatsblad en trad op 1 september in werking. Artikel 38 voorziet in een nieuwe verbintenissenregeling voor kopers van sociale koopwoningen en kavels. Deze houdt in dat minstens één van de kopers van een sociale koopwoning de woning 20 jaar lang persoonlijk moet bewonen te rekenen vanaf datum van aankoopakte. Voor de kopers van een sociale kavel geldt een woningsplicht van 10 jaar te rekenen vanaf de voorlopige oplevering. Tijdens deze verbintenissentermijn mag de koper de woning niet volledig verhuren of er een zakelijk recht op afstaan, ook niet aan een erfgenaam. De koper mag zijn woning bv. niet (geheel of gedeeltelijk) verkopen, schenken… Erfgenamen die na het overlijden van de koper een zakelijk recht erven (bv. vruchtgebruik) moeten de verplichting verder naleven.

Deze nieuwe verbintenissen gelden niet enkel voor nieuwe kopers (en hun erfgenamen) van sociale koopwoningen en kavels. Ze gelden gedurende het nog niet verstreken gedeelte van de verbintenissentermijn van 20 of 10 jaar zoals hierboven beschreven ook voor de personen vermeld in dit schrijven van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). 

Als je gecontacteerd wordt door een koper of erfgenaam van een sociale koopwoning of kavel die deze wil vervreemden of  verhuren - en de verbintenissentermijn is nog niet verstreken - vraagt de VMSW op hem erop te wijzen dat de regelgeving dit niet toelaat. Leeft de koper (of erfgenaam) de verplichting niet na, gelieve dan de sociale huisvestingsmaatschappij die de woning of kavel verkocht hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens van deze maatschappijen vind je hier.

 

Nieuwstags