Terug naar het overzicht

Nieuwe regeling rond huurwaarborglening en ontruiming studentenverblijven van buitenlandse studenten

woensdag 20 mei 2020

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Vrijdag 8 mei keurde de Vlaamse Regering een wijzigingsbesluit goed rond maatregelen die de relance van de private en sociale huurmarkt na de beperkende coronavirusmaatregelen moeten ondersteunen. 

Belangrijk inzake private huur is dat de termijn van een principieel akkoord voor het verkrijgen van een huurwaarborglening wordt verlengd met drie maanden voor de aanvragers van wie de termijn al aan het lopen was of begon te lopen gedurende de periode van de coronavirusmaatregelen. 

Verder is een specifieke regeling uitgewerkt voor de ontruiming van studentenverblijven, gehuurd door buitenlandse studenten die door de coronamaatregelen op het einde van de huurovereenkomst niet in België geraken om hun studentenverblijf te ontruimen. Het besluit geeft aan de verhuurder het recht om het verblijf zelf te ontruimen indien de student op het einde van de huurovereenkomst het goed niet teruggeeft. 

De verhuurder moet per aangetekende brief of via e-mail met ontvangstbevestiging de buitenlandse student informeren of hij het gehuurde verblijf zal ontruimen bij de beëindiging van de studentenhuurovereenkomst. Daarin kan de verhuurder ook aankondigen dat hij het studentenverblijf zal ontruimen na verloop van één maand na het einde van de studentenhuurovereenkomst en de inboedel gedurende drie maanden zal stockeren. De buitenlandse student kan binnen de termijn van 3 maanden zijn inboedel terugkrijgen van de verhuurder. Vraagt hij de inboedel niet tijdig terug, dan kan de verhuurder erover beschikken. De verhuurder kan geen kosten aanrekenen voor de ontruiming van het studentenverblijf en voor de stockage van de inboedel.