Terug naar het overzicht

Nieuwe minimale kwaliteitsnormen in het Brussels Gewest

donderdag 18 april 2024

logo

Een verhuurder heeft de plicht om een verhuurd goed aan te bieden en te onderhouden, ingevolge de vereisten uit artikel 4 van de Brusselse Huisvestingscode. Het gaat hierbij om het respecteren van minimale normen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van de woning. De Code legt ook vast dat het aan de Brusselse Regering is om de inhoud van deze vereisten vast te stellen, wat bij een besluit van 4 september 2003 gebeurde.

De Brusselse Regering heeft deze normen recent aangescherpt door op 30 november 2023 een nieuw besluit aan te nemen (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 12 januari 2024). Het gaat om een nieuwe reeks normen waaraan zowel particuliere als publieke verhuurders vanaf 1 januari 2026 moeten voldoen. Verhuurders hebben dus tot die datum de tijd om alle werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn om hun woning in overeenstemming te brengen met het nieuwe besluit.

 

Dit zijn de voornaamste nieuwigheden:  

1)   Oppervlakte: de minimale oppervlakte bedraagt 18 vierkante meter voor één persoon en moet vermeerderd worden met 10 vierkante meter voor elke bijkomende inwonende  (bv. 2 inwoners: 28 vierkante meter, 3 inwoners: 38 vierkante meter…). Een uitzondering betreft studentenwoningen waar de minimale woonoppervlakte wordt teruggebracht tot 12 vierkante meter voor één persoon en tot 18 vierkante meter voor 2 personen.

2)   Elk verhuurd goed moet beschikken over een douche of bad (voorheen enkel verplicht voor een goed van meer dan 28 m²). Deze wasgelegenheid mag door niet meer dan 6 personen gebruikt worden in collectieve woningen (idem voor de toiletten).

3)  De woning moet over minimaal twee tappunten beschikken voor warm en koud water, zijnde de wasbak in de keukenruimte en de douche/het bad (die zich verplicht binnen in de woning moet bevinden).

4) De trappen, overlopen, balkons, vensteropeningen, mezzanines en meer in het algemeen de horizontale vloeroppervlakken die toegankelijk zijn voor personen en die grenzen aan een niveauverschil van meer dan 1 meter, moeten voorzien zijn van een stabiele en stevige borstwering met een hoogte van 1 meter.

 

Ter herinnering, de huurder kan in geval van niet-naleving van de normen die zijn vastgesteld na de ondertekening van de huurovereenkomst, eisen dat de verhuurder de nodige werkzaamheden uitvoert om het goed in overeenstemming te brengen met de normen, of kan de ontbinding van de overeenkomst eisen met schadevergoeding en rente. Anderzijds zal de huurovereenkomst nietig beschouwd worden als het administratieve verhuurverbod van kracht was vóór de ondertekening van de huurovereenkomst.