Terug naar het overzicht

Nieuwe functionaliteit in het vormingsluik van je personal account

woensdag 20 januari 2021

Nieuwe functionaliteit in het vormingsluik van je personal account

Voortaan worden in je personal account de vormingen getoond die je volgde, maar waarvan de verstrekker nog niet heeft aangegeven of je op de vorming aanwezig was.

Deze inschrijvingen zullen gemarkeerd staan als ‘in afwachting’ onder je reeds gevolgde vormingen en bekomen attesten. Aan de vormingsverstrekkers wordt gevraagd om telkens binnen de 14 dagen na afloop van elke vorming de aan- of afwezigheden door te geven. Werd het nodige gedaan, dan verdwijnt de vorming uit het lijstje. Blijft een bepaalde vorming toch te lang staan, neem dan best zelf even contact op met de verstrekker.