Terug naar het overzicht

Nieuw stagereglement heeft gevolgen op vlak van stagemeesterschap indien niet voldaan is aan vormingsplicht

donderdag 9 november 2023

Deux femmes discutant face à un ordinateur

Dat reglement zal binnen afzienbare tijd gepubliceerd worden in het Staatsblad en treedt 10 dagen na de publicatiedatum in werking. We brengen je tijdig op de hoogte van zodra dit is gepubliceerd. De tekst heeft gevolgen voor (toekomstige) stagemeesters die in het voorgaande kalenderjaar niet in orde zijn geweest met hun vormingsverplichting.

Net omdat vorming zo belangrijk is, sturen we alle titularissen jaarlijks in september een vormingsbericht in hun account. Dat bericht toont een persoonlijke stand van zaken betreffende de reeds behaalde vormingsuren en geeft tevens aan hoeveel uren je binnen een bepaald jaar nog moet volgen om in orde te zijn met je vormingsplicht. Weet dat het niet mogelijk is om een surplus aan behaalde uren uit het lopende jaar over te dragen naar een volgend jaar en dat je ook geen tekort aan vormingsuren kan compenseren door het jaar nadien meer uren te volgen. Heb je dus slechts 5 uur vorming gevolgd in 2023, dan zal je dat in 2024 niet kunnen inhalen en zal je dan dus geen stagemeester kunnen worden.

Dit belangrijke gegeven zal een impact hebben voor (toekomstige) stagemeesters eens het vernieuwde stagereglement van kracht is. Als de tekst in 2024 in werking treedt, zal er dus worden teruggekeken naar je vormingssituatie van dit jaar. Ter informatie: 67% van de titularissen die ingeschreven staan op de lijst van stagemeesters waren op 30 oktober ll. nog niet in orde met hun vormingsplicht voor dit jaar. Je hebt er dus alle belang bij om steeds aan je verplichting te voldoen en aan het einde van het kalenderjaar 10 of 20 uur vorming gevolgd te hebben. Heb je nog nood aan enkele vormingsuren? Ga dan kijken in het vormingsaanbod op onze website. We herinneren er nog eens aan dat je per jaar tot 5 gratis BIV-vormingen kan volgen.