Dit nieuws is 7 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Nieuw besluit Brusselse bodemattesten gepubliceerd

woensdag 22 maart 2017

Nieuw besluit Brusselse bodemattesten gepubliceerd

Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24/09/2010 betreffende het bodemattest werd vervangen door een nieuw besluit dat op 20/03/2017 werd gepubliceerd. Het besluit voorziet 3 belangrijke wijzigingen:

  • Zo zal de geldigheid van de bodemattesten worden verlengd naar minimum 1 jaar (in plaats van 6 maand op heden);

  • Daarnaast wordt de mogelijkheid om via provisie te betalen ook uitgebreid naar alle aanvragers van bodemattesten, dus ook naar de vastgoedmakelaar.

  • De prijs van een bodemattest zal variabel worden in functie van enkele criteria: de basisprijs blijft 36 euro zoals nu maar indien het betreffende terrein niet gekadastreerd is, of indien de aanvraag buiten de beschikbare elektronische formulieren om wordt ingediend, zal een supplement van 60€ worden aangerekend. Er kan ook om een dringende behandeling van de bodemattestaanvraag verzocht worden (max. 5 werkdagen in plaats van 20 kalenderdagen) voor een meerkost van 500€.

Deze wijzigingen treden in werking vanaf 30/03/2017. Let wel: het betreft hier bodemattesten in het Brussels Gewest. Voor meer details hieromtrent kan je terecht op de website van Leefmilieu Brussel.

Ter herinnering: Wie gebruik wil maken van het BRUSOIL-platform om aanvragen te doen, heeft een login nodig die je per mail kan aanvragen (bodeminfosol@leefmilieu.brussels).

Nieuwstags