Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Niet-limitatieve lijst herstellingen en onderhoudswerken opgesteld door Brusselse Regering

dinsdag 12 december 2017

Niet-limitatieve lijst herstellingen en onderhoudswerken opgesteld door Brusselse Regering

De Brusselse Regering kondigde recent in de nieuwe Brusselse huurwetgeving de invoering van een niet-limitatieve lijst van herstellingen en onderhoudswerken aan - zowel ten laste van de huurder als van de verhuurder. De Brusselse Regering stelde deze lijst op die op vrijdag 8 december werd gepubliceerd in het Staatsblad (de Nederlandstalige lijst staat vermeld op p. 166). De verdeling is dwingend, de partijen mogen er dus niet van afwijken.

De verplichtingen van de partijen zijn gebaseerd op enkele algemene principes. De verhuurder moet alle andere herstellingen uitvoeren die nodig zijn voor een normaal gebruik van het gehuurde goed. De huurder blijft echter verantwoordelijk voor herstellingen die voortvloeien uit foutieve gedragingen dat hij/zij zou vertoond hebben in het gehuurde goed. Verder moet de huurder de herstellingen van klein onderhoud tijdens de duur van de huurovereenkomst bekostigen, enkel huurherstellingen die veroorzaakt zijn door slijtage of een geval van overmacht zijn niet ter zijner laste.  

De herstellingen en onderhoudswerkzaamheden worden opgesomd in een tabel als bijlage bij het besluit van de Brusselse Regering, waarbij per kolom wordt aangegeven welke ten laste zijn van de verhuurder en welke van de huurder. Het besluit treedt op dezelfde dag in werking als de Brusselse huurwetgeving, nl. op 1 januari 2018.

 

Nieuwstags