Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Neem je onderzoeks- en informatieplicht ernstig!

woensdag 7 maart 2018

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

De Nederlandstalige Uitvoerende Kamer behandelt geregeld dossiers over tekortkomingen binnen de onderzoeks- en informatieplicht. Vaak gaat het om het ontbreken van de verplichte stedenbouwkundige info en/of de nodige EPC-vermeldingen.

Dat bewijzen ook twee recente tuchtdossiers. In het eerste dossier liet de beklaagde na om in één geval de EPC-gegevens te vermelden. In tien andere gevallen was er geen vermelding van de verplichte stedenbouwkundige info. De beklaagde sprak van een softwareprobleem op haar website, maar de UK oordeelde dat dit geen excuus kon zijn en dat ze de info op haar site had moeten verifiëren. In een tweede dossierontbraken eveneens de EPC-vermeldingen in meerdere publicaties. Daarnaast beschikte de beklaagde niet over een geschreven bemiddelingsopdracht die voldeed aan de vereisten uit het kb van 12 januari 2007. In beide gevallen werd een berisping opgelegd mét een bijkomende sanctie tot het volgen van 6 uur permanente vorming aangaande de samenstelling van een verkoopdossier.

Voor alle duidelijkheid zetten we nog enkele zaken op een rijtje. De vermelding van het EPC is verplicht! Sinds 1 juli 2017 geldt de verplichting ook voor woningen zonder verwarming. De vermelding ‘EPC in aanvraag’ daarentegen is verboden! De uitzonderlijke gevallen waarin je een EPC niet moet vermelden (bv. als de woning onbewoonbaar is,...) staan in deze lijst aangeduid. De overstromingsgevoeligheid van een pand kan je zelf gratis en makkelijk nagaan via de watertoets. En dit zijn nog eens de verplichtingen. Vergeet tot slot de lijst van steden en gemeenten niet waar een bijzondere informatieplicht geldt bij de verkoop of verhuur van onroerend goed. Intussen telt deze lijst al 278 gemeenten.

Nieuwstags