Terug naar het overzicht

Naar 5% registratie bij sloop en heropbouw vanaf 2021, domicilietermijn verlengd naar 3 jaar

woensdag 26 februari 2020

Naar 5% registratie bij sloop en heropbouw vanaf 2021, domicilietermijn verlengd naar 3 jaar
©Shutterstock

Wie een enige eigen woning koopt, die sloopt en terug opbouwt zou vanaf 1 januari 2021 kunnen genieten van 5% registratierecht in plaats van 6%. Vanaf 1 juni dit jaar zou ook de algemene domicilietermijn retroactief van twee naar drie jaar worden opgetrokken om gebruik te maken van de gebruikelijke 5 of 6% registratierechten. De Vlaamse Regering liet dit voornemen optekenen in een voorontwerp van decreet dat vorige vrijdag een eerste keer werd goedgekeurd.

Verlaagde registratie voor sloop en heropbouw

Vandaag betaalt wie een energetische renovatie uitvoert aan zijn gekochte woning al 5% registratierecht. Sloop en heropbouw viel daar niet onder. De Vlaamse Regering wil sloop en heropbouw stimuleren door het registratierecht hiervoor eveneens te verlagen naar 5%, en dit voor onderhandse verkoopovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2021. Sloop en heropbouw zou immers een grotere milieu-impact hebben dan een loutere renovatie. Het tarief van 5% zou ook gelden voor een gedeeltelijke wederopbouw. Hierbij moet het nieuwe deel een beschermd volume hebben dat groter is dan 800m3 of minstens een wooneenheid bevatten of een renovatie van een bestaand gebouw uitmaken, waarbij minstens 75% van de scheidingsconstructies die het totale beschermd volume van het gebouw na de werken omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving, nieuw zijn.

Wijziging domicilietermijn

Wanneer kopers voor de aankoop van een eigen woning de verlaagde registratierechten van 5 of 6 % willen behouden dient men er zijn domicilie te vestigen binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van de authentieke verkoopakte. Gebeurde die inschrijving niet tijdig, dan was de koper het normale verkooprecht van 10% verschuldigd, verhoogd met een boete van 20%. Deze termijnen werden ingevoerd bij een decreet uit 2018. Gezien uit een voorlopige evaluatie is gebleken dat deze termijnen, bv. bij aanslepende renovatiewerken, ontoereikend zijn werd gekozen om de evaluatie van het decreet in 2020 niet af te wachten en ze nu al te verlengen. Het is de bedoeling de termijn naar drie jaar te brengen, en dit retroactief, voor alle aankopen tegen het verlaagd tarief sinds 1 juni 2018. Opgelet: de toepasselijke regelgeving wordt hier bepaald door het ogenblik van de rechtshandeling, namelijk de onderhandse verkoopovereenkomst! Om na te gaan welke domicilietermijn van toepassing is, kijkt men naar de datum van de onderhandse verkoopovereenkomst. Dateert deze van voor 1 juni 2018 dan blijft de termijn twee jaar, dateert deze van na 1 juni 2018, dan wordt het drie jaar. De termijn - om je er te domiciliëren - begint te lopen vanaf de datum van de authentieke verkoopakte. 

Tot slot, de koper van een enige eigen woning die beschermd is als monument betaalt 1% registratie op voorwaarde dat hij de nodige renovaties aan het pand uitvoert. Voor deze werken heeft hij vijf jaar de tijd maar hij moet er zich wel verplicht binnen de twee jaar domiciliëren. Volgens hetzelfde principe heeft de Vlaamse Regering het plan opgevat de domicilietermijn naar vijf jaar te verlengen.

Over het voorontwerp van decreet wordt nu het advies ingewonnen van de SERV en van de Vlaamse Woonraad. Nadien gaat het voor advies naar de Raad van State. We houden je hiervan op de hoogte.

Nieuwstags