Terug naar het overzicht

Mondelinge bekwaamheidstest: vragen kunnen gelinkt worden aan de inhoud van de stagetool

donderdag 16 juli 2020

Mondelinge bekwaamheidstest: vragen kunnen gelinkt worden aan de inhoud van de stagetool
©Shutterstock

Vanaf 31 juli worden voor het eerst mondelinge bekwaamheidsproeven afgenomen van stagiairs die gebruik gemaakt hebben van de nieuwe stagetool. Het opzet is daarbij om tijdens de mondelinge test meer de praktijk te gaan bevragen. De theorie werd voorheen al uitgebreid bevraagd via de schriftelijke test, die zo’n anderhalf jaar geleden een actualisatie van de vragen onderging. Het idee is om volledig af te stappen van de 5 vragen die getrokken worden bij aanvang van het examen.

De stagetool zal dienen als inspiratiebron voor de leden van de Uitvoerende Kamer. Dat wil zeggen dat een bepaalde bijlage, een compromis of een huurovereenkomst bv. als aanknopingspunt kan worden gebruikt om een bepaalde vraag te stellen. Waarom bv. heeft men voor aanpak x of y gekozen in een bepaald document? Het is niet zo dat de leden van de Uitvoerende Kamer enkel maar vragen mogen stellen over de inhoud van de stagetool. Ze kunnen nog steeds algemene (bij)vragen stellen waarbij dieper naar kennis wordt gegraven. Naast de bijlagen kan er bv. ook uit de evaluatieformulieren of agenda worden geput als basis om vragen uit te stellen.

Voor alle duidelijkheid: aan de te kennen materie verandert er niets! Het enige wat verandert is dat er binnen de vraagstelling wordt vertrokken vanuit de gelopen stage, waardoor het examen voor de kandidaat wellicht ook wat persoonlijker zal aanvoelen. Maar wie zijn bijlagen met zorg heeft geselecteerd, goed kan argumenteren en daarnaast ook ruim ervaring heeft kunnen opdoen binnen de stage hoeft zich alvast geen zorgen te maken. 

Nieuwstags