Terug naar het overzicht

Mogelijkheid voor gemeenten om jaarlijkse sanctie op te leggen bij niet-naleving conformiteitsattest

vrijdag 16 juli 2021

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

In het Vlaams Parlement werd afgelopen woensdag een voorstel tot decreet aangenomen dat aan gemeenten de mogelijkheid zal geven om jaarlijks terugkerende GAS-boetes op te leggen ingeval men als verhuurder de verplichting tot het bekomen van een conformiteitstattest naast zich neerlegt. Op vandaag kan een GAS-boete slechts één keer worden toegekend. Enkele parlementsleden namen daarom het initiatief tot dit decreet gezien het belang van de woningkwaliteit en om de handhavingsmogelijkheden van de gemeenten te verruimen. 

Wie in Vlaanderen een woning verhuurt, moet ervoor zorgen dat ze aan bepaalde kwaliteitsnormen (op vlak van veiligheid, gezondheid…) voldoet. Om dat aan te tonen, kunnen eigenaars-verhuurders een conformiteitsattest aanvragen bij hun gemeente, maar in een toenemend aantal gemeenten is dat attest verplicht. Een bijkomende bevoegdheid zal nu toelaten om een jaarlijks terugkerende aanvraagverplichting via verordening op te leggen zolang niet aan het verplichte conformiteitsattest is voldaan. Die terugkerende verplichting kan dan jaarlijks worden gekoppeld aan een GAS-boete. 

Nieuwstags