Dit nieuws is 7 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Misvattingen aangaande EPC-advertentieplicht

woensdag 7 december 2016

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Bij het te koop of te huur stellen van een woning is het sinds geruime tijd verplicht om een energieprestatiecertificaat (EPC) op te maken en om de score hiervan mee te delen in alle commerciële publiciteit. Het Vlaams Energieagentschap (VEA) voert regelmatig steekproefcontroles uit op de naleving van deze advertentieplicht en stelt vast dat er nog onduidelijkheden zijn.  

Het VEA controleert in de eerste plaats of het EPC aanwezig is. De eigenaar is hiervoor ten aanzien van het VEA aansprakelijk en riskeert bij het ontbreken een administratieve geldboete van 500 euro tot 5000 euro.

Daarnaast bekijkt VEA ook of de advertentieplicht correct werd nageleefd. De eigenaar kan zelf voor de publicatie zorgen of kan hiervoor een beroep doen op een derde (vastgoedmakelaar, notaris…). Als de eigenaar zelf voor de publicatie zorgt, draagt hij de aansprakelijkheid voor het correct naleven van de advertentieplicht. In het laatste geval is de derde hiervoor aansprakelijk, ongeacht of er een EPC aanwezig is of niet. Bij het niet naleven van de advertentieverplichting kan het VEA aan de eigenaar, of aan de derde die de woning te koop of te huur stelt, een boete opleggen van 250 tot 5000 euro.

Als de eigenaar bij een eigen publicatie de advertentieplicht niet correct naleeft en er daarnaast geen EPC aanwezig is, riskeert hij een boete voor het ontbreken van het EPC, aangezien er geen cumulatie van de boetes mogelijk is in hoofde van de eigenaar voor het niet naleven van beide verplichtingen. Het is dus mogelijk dat een eigenaar beboet wordt omdat er geen EPC aanwezig is en dat de derde beboet wordt voor het niet correct naleven van de advertentieplicht. Hier kan je alle informatie omtrent de advertentieplicht nog eens nalezen.

Tot slot: onthoud dat het meest recent opgemaakte EPC automatisch de eerder opgemaakte vervangt. Er is dus steeds maar één geldige EPC per wooneenheid. Als vastgoedmakelaar kan je wel contractueel bedingen dat de eigenaar je het meest recente EPC moet bezorgen.

Nieuwstags