Terug naar het overzicht

Meer details bekend over aanvraag gaspremie in mede-eigendommen

woensdag 18 januari 2023

appartementen
©Shutterstock

We gaven eerder al mee dat eindafnemers met een gezamenlijke stookinstallatie op gas in het kader van een overeenkomst gesteld door een VME, eveneens recht hebben op een gaspremie. Het kabinet van federaal Energieminister Tinne Van der Straeten verklaarde echter dat de toekenning hiervoor niet automatisch zou gebeuren. Het was wachten op de uitwerking van een aanvraagmodule, wat nu gebeurde. Dankzij de constructieve contacten tussen beroepsorganisaties CIB Vlaanderen alsook Federia en het bevoegde kabinet kon deze oplossing snel bereikt worden.

Vanaf komende maandag zou deze link actief moeten zijn voor de aanvraag. Je dient er gegevens als bv. het KBO-nummer, de adresgegevens enz. in te vullen. Ook zal de naam van de leverancier, het klantnummer en een kopie van de gasafrekening moeten worden geüpload. Ook wordt gevraagd om enkele verklaringen op eer toe te voegen. Let erop dat alle gegevens juist worden ingegeven aangezien er achteraf geen mogelijkheid meer is om deze nog aan te passen. 

Belangrijk is ook dat het aanvragen tot tegemoetkoming betreft voor de maanden november en december van 2022. De geüploade factuur moet de datum van 30 september 2022 dekken! We herinneren nog even aan de voorwaarden. Het gaat om gascontracten die op 30/09/22 een variabele prijs hadden of als ze een vaste prijs hadden, afgesloten of verlengd werden na 30/09/2021. Het gaat om een premie van 270 euro voor zowel de maand november als december 2022.

Nieuwstags