Terug naar het overzicht

Mede-eigenaars komen in aanmerking voor basisbankdienst

woensdag 28 februari 2024

Straatje in het Brussels Gewest
©Shutterstock

Mede-eigenaars komen in aanmerking voor basisbankdienst

Twee weken geleden communiceerden we al over een wet rond diverse bepalingen inzake economie die werd aangenomen door de Kamer. Deze moet nog in het Staatsblad worden gepubliceerd en zal 10 dagen later in werking treden. De nieuwe wet laat het Wetboek Economisch Recht van toepassing worden op overeenkomsten die worden afgesloten door VME’s waardoor ze meer rechten krijgen.  

Een tweede belangrijk gegeven uit deze wet is echter ook dat VME’s voortaan in aanmerking komen voor een basisbankdienst. Concreet houdt dit het recht in op een gegarandeerde minimale dienstverlening: toegang tot een betaalrekening en de daaraan verbonden essentiële verrichtingen.

Het beheer van de gemeenschappelijke delen in een mede-eigendom vereist de opening van een rekening voor het werkkapitaal en een rekening voor het reserve­kapitaal. In het verleden waren er al vaker problemen bij het openen van rekeningen voor VME’s. Banken deden soms moeilijk om rekeningen te openen of trokken hun tarieven op.

De VME is een rechtspersoon. Waar particulieren beschermd zijn tegen de uitsluiting van bankdiensten en een basisbankdienst, was dat voor VME’s niet het geval. En de rechtspersoon van de VME is niet economisch actief waardoor ze ook niet kon terugvallen op de bestaande basisbankdienst voor ondernemingen.

Er werd bepaald dat als 75% of meer van de aandelen in de gemeenschappelijke delen toebehoren aan kavels die geen professionele bestemming hebben, de basisbankdienst voor particulieren zal gelden. Als meer dan 25% van de aandelen in de gemeenschappelijke delen toebehoren aan kavels die een professionele bestemming kunnen hebben volgens de statuten van de mede-eigendom, dan zal de basisbankdienst voor ondernemingen gelden.

De basis­bankdienst voor consumenten kost ­maximaal 19,24 euro per jaar. Bij ondernemingen werd er een limiet van 420 euro per jaar ­ingevoerd.