Terug naar het overzicht

Kadasterfinder: respecteer de voorwaarden

woensdag 28 april 2021

Kadasterfinder: respecteer de voorwaarden

De online tool Kadasterfinder biedt vastgoedmakelaars de mogelijkheid om bepaalde kadastrale informatie op te vragen. Het is daarbij belangrijk dat de tool correct  wordt aangewend. Zo nu en dan wordt de Uitvoerende Kamer geconfronteerd met gevallen waaruit misbruik van deze databank blijkt. Om alle onduidelijkheden weg te nemen, brengen we in dit item de belangrijkste zaken nog eens in herinnering.

Vooreerst verwijzen we naar artikel 7 van de Plichtenleer (Bij consultatie van de hem door tussenkomst van het Instituut toegankelijk gemaakte databanken en bij verwerking van deze gegevens, mag de vastgoedmakelaar slechts informatie opvragen en verwerken die rechtstreeks in verband staat met het uitvoeren van de opdracht die ter gelegenheid van de consultatie is gevraagd). 

Voor alle duidelijkheid: voornoemd artikel handelt over het gebruik van alle databanken die toegankelijk zijn gemaakt via het Instituut. Het is zo dat de toenmalige Privacycommissie (nu de Gegevensbeschermingsautoriteit) het BIV en haar leden heeft gemachtigd om de tool Kadasterfinder aan te wenden onder de acht voorwaarden zoals vermeld in de disclaimer, de EULA (end-user agreement) die de vastgoedmakelaar voorafgaandelijk aan het gebruik heeft aanvaard.

Zo staat in de EULA vermeld dat je altijd over een geschreven bemiddelingsopdracht moet beschikken. De opdrachtgever moet je toestemming hebben gegeven om de informatie van het desbetreffende pand op te zoeken. Je mag de bekomen informatie dan ook enkel in het kader van de toegewezen opdracht gebruiken.

De EULA vermeldt naast het belang van de geschreven opdracht tot bemiddeling ook het waarborgen van de confidentialiteit. Belangrijk is tevens dat de informatie nooit gebruikt mag worden ter commerciële inspectie. Dat geldt evenmin voor een schatting of voor commercieel marktonderzoek

Hou ook voorwaarde 7 indachtig, namelijk dat het BIV een inlogbestand bijhoudt van alle opzoekingen en controleert of de voorwaarden werden nageleefd. Voorwaarde 8 vermeldt expliciet: Ik ben er mij van bewust dat ik disciplinaire sancties riskeer - mogelijk zelfs een schrapping van de BIV-lijst - indien ik de voorwaarden om de gegevens te consulteren overtreed. Inbreuken zijn wel degelijk tuchtrechtelijk sanctioneerbaar voor onze Uitvoerende Kamer. Bovendien maakt een controle op het gebruik van de databanken steevast deel uit van de controles die onze referendarissen in de vastgoedkantoren kunnen komen verrichten. 

Noteer tot slot dat Kadasterfinder niet gebruikt mag worden in het kader van je eventuele werkzaamheden als landmeter-expert of beëdigd schatter-expert. Enkel vastgoedmakelaars en hun bedienden (geverifieerde medewerkers) mogen de tool gebruiken. In BIV-NEWS 2019/4, schreven we al een artikel over de do’s-and-don’ts bij het gebruik van Kadasterfinder. Ook in BIV-NEWS 2020/4 schreven we een uitgebreid artikel met recente tuchtrechtspraak rond het thema.

Nieuwstags