Dit nieuws is 7 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Kaart overstromingsgevoelige gebieden aangepast

woensdag 7 juni 2017

Kaart overstromingsgevoelige gebieden aangepast

De kaart van overstromingsgevoelige gebieden kreeg recent een update. Regelmatig wordt een aanpassing gemaakt met informatie uit recente overstromingen en nieuwe modelberekeningen. De kaart treedt op 1 juli 2017 in werking. De nieuwe kaart is o.a. van toepassing voor onderhandse overeenkomsten die na 30 juni 2017 afgesloten zijn. Deze keer werden vooral de effectief overstromingsgevoelige gebieden aangepast met informatie over de overstromingen in de periode 2014-2016. Aan de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden zijn geen grote aanpassingen gebeurd.

Voor zowel huizen en gronden die te koop worden aangeboden, als voor panden die voor meer dan negen jaar verhuurd worden, dient  in alle onderhandse en authentieke akten en de hieraan gekoppelde publiciteit de overstromingsgevoeligheid verplicht opgenomen te worden.

De nieuwe kaart is te raadplegen via www.waterinfo.be/watertoets, nadat de kaartlaag ‘overstromingsgevoelige gebieden 2017’ wordt aangevinkt. Voor de effectieve aanpassing van de categorie van overstromingsgevoeligheid waaronder het perceel valt en de aanpassing van de kaartafdruk is het wachten tot 1 juli 2017. Het BIV raadt zijn leden dan ook aan de overstromingsgevoeligheid van de percelen die na 1 juli nog in portefeuille zitten opnieuw na te gaan. Dit om te voldoen aan de publiciteitsvereisten en om discussies in de toekomst te vermijden. Meer info over de watertoets en over de werking van de tool kan je op onze website vinden.

Nieuwstags