Dit nieuws is 7 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

JKP binnenkort ook voor hypothecaire kredieten

woensdag 28 september 2016

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Volgende horde genomen voor nieuwe hypotheekregels

Vanaf 1 april 2017 komt er nieuwe regelgeving omtrent de hypothecaire kredieten. Met de “wet houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet”, die dateert van 22 april van dit jaar, zet België de Europese “hypothekenrichtlijn” uit 2014 om in eigen wetgeving. Op 3 juni keurde de ministerraad ter uitvoering van deze wet een nieuw koninklijk besluit goed, dat onder meer de berekening van een jaarlijks kostenpercentage (JKP), gekend uit de consumentenkredieten, ook in het leven roept voor hypothecaire kredieten. Het JKP drukt uit hoeveel kosten er in totaal (alles inbegrepen) bij een krediet komen kijken.

De nieuwe regelgeving beoogt ook meer transparantie, duidelijkheid en uniformiteit tussen offertes te bereiken. Onder meer een Europees gestandaardiseerd informatieblad (ESIS), in te vullen door kredietgevers, moet consumenten in staat stellen verschillende kredietoffertes beter te vergelijken.

Oorspronkelijk werd voorzien dat de wet van 22 april op 1 december in werking kon treden, maar die datum wordt nu met enkele maanden opgeschoven, zo kondigde minister van Economie Kris Peeters (CD&V) aan.

Nieuwstags