Terug naar het overzicht

Je stage documenteren: minstens wekelijks, liefst dagelijks

woensdag 3 juni 2020

Je stage documenteren: minstens wekelijks, liefst dagelijks
©Shutterstock

Wanneer je niet kort op de bal speelt met je stage-agenda, kan je voor een serieus probleem komen te staan. We willen een pijnlijke case aangrijpen om nogmaals te benadrukken hoe belangrijk het is om je agenda minstens wekelijks, en zoveel mogelijk dagelijks aan te vullen.

Meer dan 2 maanden stage kwijt

Eén stagiair, die al een hele tijd haar stage-agenda niet meer had aangevuld, werd plots geconfronteerd met een eenzijdige verbreking van haar overeenkomst. Hierdoor ging meteen een opzegperiode van één maand in, waarin ze de tijd kreeg om haar stage-activiteiten verder aan te vullen en de agenda-achterstand in te halen.

Maar ook tijdens de opzegperiode werd de stage-agenda niet vervolledigd, ondanks de automatische herinneringen die ze ontving. Na de laatste dag van de opzeg werd de stageovereenkomst vervolgens beschouwd als beëindigd. Zonder lopende overeenkomst, is er echter geen lopende stage en kan je dan ook geen stage-activiteiten registreren.

Op dat moment gaat de stage-agenda voor de periode van de voorbije overeenkomst onherroepelijk dicht. Als dan toch nog stage-activiteiten ontbreken, kun je ze niet meer registreren.

De stagiair in kwestie had een gat laten vallen van meer dan twee maanden. Die periode is niet gedocumenteerd en telt dus niet mee. Een spijtige zaak die je absoluut wil vermijden.

Minstens wekelijks, liefst dagelijks: 2 voordelen

We bevelen nadrukkelijk aan dat je je stage-agenda heel frequent aanvult en bijwerkt. Concreet: minstens wekelijks en liefst dagelijks, zo veel het kan.

Die aanpak biedt twee voordelen.

  • Je gunt jezelf de zekerheid dat wat je documenteert, alvast niet meer zal ontbreken.

  • Bovendien is het véél eenvoudiger om je activiteiten te documenteren en toe te lichten wanneer deze nog vers in je geheugen zitten, dan wanneer je weken later alle info moet gaan bijeen scharrelen.

Je stage documenteren vraagt tijd en zorg, dat beseffen we, maar besef dat het géén bijkomstigheid is!

Opzegperiode? Niet altijd

Bij een eenzijdige verbreking van de stageovereenkomst is er steeds een opzegperiode van één maand voorzien. Die maand kan je gebruiken om de stagetool waar nodig verder aan te vullen of te wijzigen. Vanaf de dag dat deze opzegperiode eindigt, worden de stageovereenkomst en de overeenkomstige periode in de stagetool beschouwd als afgesloten.

Bij een verbreking in onderlinge toestemming bepalen stagiair en stagemeester samen de datum waarop de stageovereenkomst verbroken wordt. Hou er in dit geval rekening mee dat je als stagiair na deze datum geen enkele wijziging meer kan aanbrengen in de stagetool voor wat betreft deze voorbije stageperiode.

Conclusie

Simpel: laat je stage-agenda niet links liggen. Negeer de automatische berichten niet. Zorg dat je agenda niet te ver achter loopt op de werkelijkheid. Want wat er na het einde van je overeenkomst (en eventuele opzeg) niet in zit, telt niet mee en ben je kwijt.