Terug naar het overzicht

Je moet vanaf dit jaar geen jaarverslag anti-witwas meer indienen!

woensdag 20 mei 2020

Je moet vanaf dit jaar geen jaarverslag  anti-witwas meer indienen!
©Shutterstock

Vanaf dit jaar hoef je geen jaarverslag anti-witwas meer in te dienen. Voorheen moest je dit jaarverslag steeds naar de FOD Economie doorsturen tegen uiterlijk 30 juni. Intussen bevestigde de FOD ons dat vastgoedmakelaars niet langer onderworpen zijn aan deze verplichting. Er komt namelijk een nieuw anti-witwasreglement aan waarin deze verplichting niet meer geldt.

Het nieuwe anti-witwasreglement is aangepast aan de nieuwe Europese richtlijnen ter zake. Dit moet echter wel nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad, maar gezien de bevestiging van de FOD Economie ben je zeker dat je deze administratieve formaliteit dus niet meer moet vervullen. Voor alle duidelijkheid: de overige anti-witwasverplichtingen, zoals bv. de identificatieplicht van de cliënt, het beschikken over een cliëntacceptatiebeleid, het aanstellen van een anti-witwasverantwoordelijke,  de meldingsplicht bij verrichtingen waarbij witwas of financiering van terrorisme vermoed wordt aan de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking),... blijven wel bestaan.

Nieuwstags