Terug naar het overzicht

Jaarverslag 2023 gepubliceerd: focus op tucht

woensdag 15 mei 2024

grafieken

Vorige woensdag publiceerden we ons jaarverslag 2023. In deze nieuwsbrief staan we stil bij het tuchtluik uit het verslag. Vorig jaar werden er aan beide taalzijden 1.900 tuchtdossiers geopend, waarvan 1.314 voor de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer en 586 voor de Franstalige Chambre Exécutive. De weg naar het instituut wordt vlot gevonden gezien het aantal geopende dossiers bijna met een kwart steeg tegenover het jaar voordien.

Er werden 280 tuchtbeslissingen genomen in 391 dossiers. 1.392 dossiers werden geseponeerd om uiteenlopende redenen. Zo kon er bv. geen deontologische inbreuk vastgesteld worden, konden de partijen onderling al een oplossing vinden of was het BIV niet bevoegd gezien het om een burgerlijk geschil ging. Er werden uiteindelijk 30 schrappingen uitgesproken, 160 schorsingen, 30 berispingen, 24 waarschuwingen en 7 vrijspraken. Daarnaast werden er nog 29 andere beslissingen uitgesproken, denk bv. aan een uitstel, een verzoek tot inzage van de motivering e.d.

Het BIV kan naast optreden ingevolge een concrete klacht, ook overgaan tot proactieve, steekproefgewijze controles. Deze kantoorcontroles worden uitgevoerd door onze referendarissen. Vorig jaar vonden er 596 van deze proactieve controles plaats, wat eveneens voor heel wat dossiers zorgde. Aan Nederlandstalige zijde werden er aanzienlijk meer (bijna +50%) controles uitgevoerd dan het jaar daarvoor. Er werd dan ook een bijkomende referendaris aangeworven. 154 van de dossiers na de proactieve controles konden zonder gevolg worden afgesloten. In 247 dossiers legde de rechtskundig assessor een vermaning op en in 66 gevallen waren de vastgestelde inbreuken zo zwaarwichtig dat de betrokken vastgoedmakelaar zich moest komen verantwoorden voor de Uitvoerende Kamer.