Terug naar het overzicht

Jaarverslag 2023: focus op vorming, informatie en ondersteuning

woensdag 29 mei 2024

grafieken

In deze nieuwsbrief blikken we een laatste keer terug op ons jaarverslag 2023 en staan we stil bij de onderdelen vorming, communicatie en ondersteuning.

Vorming

Om bij te blijven in een snel veranderende vastgoedwereld dien je als vastgoedmakelaar jaarlijks 10 uur vorming te volgen per deelkolom waarop je bent ingeschreven. Afgelopen jaar werden maar liefst 1.424 nieuwe vormingen en 28 nieuwe vormingverstrekkers erkend. Onze werkgroepen komen maandelijks samen en waken over een kwaliteitsvol en gediversifieerd vormingsaanbod. In totaal werden ruim 43.000 vormingsattesten uitgereikt aan de leden. Er werden eveneens zo’n 45.000 e-learningcursussen afgelegd.

 

Communicatie

Via onze diverse communicatiekanalen houden we je op de hoogte van veranderende wet-en regelgeving, nieuwe verplichtingen, lopende projecten op het BIV enz. In onze nieuwsbrieven  geven we ook regelmatig sensibiliserende tuchtrechtspraak mee. Vorig jaar verstuurden we 94 nieuwsbrieven en maakten we 8 persberichten wereldkundig. We zorgden tevens voor betrokkenheid met onze leden door regelmatig roadshows en andere vormingsmomenten te organiseren.

 

Ondersteuning

Via de juridische helpdesk bieden we eerstelijnshulp aan voor vragen die verband houden met je vastgoedactiviteit. Juristen, allen gespecialiseerd in het vastgoedrecht, staan ter beschikking. Afgelopen jaar beantwoordden zij 4.148 oproepen.