Terug naar het overzicht

Jaarverslag 2023: focus op dienst Opsporing

woensdag 22 mei 2024

grafieken

Ook in deze nieuwsbrief blikken we terug op ons jaarverslag 2023. In deze nieuwsbrief belichten we de werkzaamheden van de Opsporingsdienst die de strijd aanbindt tegen nepmakelaardij. Hierna in een notendop de belangrijkste zaken om te onthouden:

  • De dienst Opsporing opende het afgelopen jaar in totaal 732 dossiers, waarvan 390 Nederlandstalig en 342 Franstalig. Dat zijn er aanzienlijk meer dan in 2022 en is hoofdzakelijk te wijten aan een performanter systeem waarmee de dienst werkt; 

  • De dossiers kunnen worden geopend op basis van klachten of infovragen van consumenten, maar evengoed door andere vastgoedmakelaars, na melding van overheidsinstellingen of door het (proactief) onderzoek van onze eigen privédetectives;

  • Deze laatsten hebben vorig jaar 555 inspectieverslagen opgesteld;  

  • Gelukkig stellen zich niet in al deze dossiers illegale vastgoedmakelaarsactiviteiten, denk bv. aan een vastgoedbediende of aan een mede-eigenaar die de rol van syndicus in zijn appartementsgebouw opneemt. In dergelijke gevallen kunnen de dossiers dan ook snel worden afgesloten;

  • Elke betrokkene wordt aangeschreven en geïnformeerd, en krijgt tijd om de situatie te regulariseren wanneer zich nepmakelaardij voordoet. Als er geen regularisering plaatsvindt, door hetzij het stagetraject aan te vatten, als bediende in een vastgoedkantoor aan de slag te gaan of de activiteit onmiddellijk te stoppen - daagt het BIV de beklaagde voor de rechtbank; 

  • In 2023 werden uiteindelijk 16 van de 18 vonnissen of arresten uitgesproken in het voordeel van het BIV. In één dossier was de betrokkene niet langer als vennootschap actief en kon deze dus niet voor de ondernemings-rechtbank veroordeeld worden. In het andere dossier werd er beroep aangetekend, waardoor er nog geen definitief vonnis bekomen werd.