Dit nieuws is 7 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Invoering digitale omgevingsvergunning: gemeenten kunnen uitstel vragen tot 1 juni

woensdag 25 januari 2017

Invoering digitale omgevingsvergunning: gemeenten kunnen uitstel vragen tot 1 juni

De voorziene deadline van 23 februari, voor het aanvragen van een digitale omgevingsvergunning, zal lang niet door elke gemeente gehaald worden. De hervorming vergt her en der nog een extra inspanning van de informaticadiensten. De betrokken gemeenten kunnen daarom bij Minister Joke Schauvliege (CD&V) uitstel vragen tot 1 juni. Tot die tijd zal er een gefaseerde invoering zijn. De aanvraagprocedure kan dus van gemeente tot gemeente verschillen, al naargelang ze wel of niet klaar is voor de digitale behandeling van de omgevingsvergunningsaanvragen.

Wie nu bouwt moet een bouw- én een milieuvergunning aanvragen. De omgevingsvergunning moet de stedenbouwkundige en milieuvergunning verenigen en vervangen en zal digitaal via het omgevingsloket aangevraagd kunnen worden. Daardoor zal slechts één aanvraagdossier, één openbaar onderzoek en één adviesronde vereist zijn, waarna de overheid haar beslissing neemt. Dat zorgt voor meer tijdswinst, een aanzienlijke kostenbesparing en een efficiënte afhandeling.

De milieuvergunning die tot hiertoe een bepaalde duur had, wordt omgevormd tot een omgevingsvergunning van onbepaalde duur. Het permanente karakter van de omgevingsvergunning biedt een grotere rechts- en bestaanszekerheid en zal ook bedrijfsinvesteringen aanmoedigen aangezien er geen vervaldatum meer is. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen daar waar ze vroeger bij problemen opnieuw opgestart moest worden.

Nieuwstags