Dit nieuws is 7 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Inschrijving syndicus in KBO: het KB is er nog niet!

donderdag 22 december 2016

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Als syndicus heb je mogelijk recent informatie ontvangen van één of ander sociaal secretariaat aangaande de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) van je verenigingen van mede-eigendom waar je als syndicus actief bent.

Wij willen vragen, om hieraan in dit stadium, geen gevolg te geven.
 

Deze verplichting is namelijk nog niet in voege. Het Koninklijk Besluit hieromtrent moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Momenteel geeft de Raad van State hierover haar laatste advies.
 
Via de BIV-Mail zal je op de hoogte gehouden worden van de publicatie van dit Koninklijk Besluit en de concrete gevolgen die dit met zich meebrengt. Er is dus geen reden tot ongerustheid of tot overhaast handelen. 

In afwachting van de publicatie en inwerkingtreding kunnen we reeds melden dat er een overgangsperiode van één jaar voorzien werd in het ontwerp van dit Koninklijk Besluit die ons werd bezorgd.